Vítejte v Radešíně

Stránky vznikly jako soukromá aktivita bez podpory obce a EU, slouží ke sledování dění v obci, osobní komentáře a také pro monitoring spotřeby vody, funkce čističky. Oficiální stránky obce najdete na https://www.obecradesin.cz 

V této těžké době jako podporu popsala obecní zastupitelka požadavky na informace ve firmě Ekokom v souvislosti s tříděním hotelového skla do kontejneru u zastávky. Vývoz kontejneru se děje pravidelně bez ohledu na to jak je naplněn, zpětně za sklo dostává obec peníze.

7:0

07.03.2020

Kladno včera sestoupilo z extraligy a zastupitelé Bobrůvky hlasovali 7:0 pro náš přestup. Od začátku měsíce má Balónový hotel sídlo v Bobrůvce na Obecním úřadě a v Radešíně zůstává pouze provozovna. Naše důvody k tomuto kroku asi nemusíme vysvětlovat a současně věříme, že jinde budeme více ku pomoci. Naším motem zůstává nadále Radost ze života...

Tajenka

05.02.2020

Na otázku z článku Kdo tě vede Radešíne? Malá nápověda ze dne 2. 10. 2019, kdy na Vodoprávní úřad v Novém Městě přišlo z obecního mailu Radešína zamítnutí rozšíření čističky viz. příloha..Samotné zastupitelstvo moji žádost řešilo na tzv. interním jednání o dva měsíce později 28. 11. 2019, tedy v době, kdy již bylo rozhodnuto. Na můj...

Fantastické 9,1 je hodnocení od mezinárodního portálu Booking.com od stovek návštěvníků hotelu za 10 let provozování, nejlepší hotel ve své kategorii na Vysočině, tak bychom se nějak mohli pochválit v rámci Radešína když je období chválení.

Po přečtení posledního obecního příspěvku si musím položit otázku Kdo je to vedení obce? (podepsané jako autor). Pokud starostu informuji o skutečnosti, že náklady na ČOV budou nižší než v loňském roce, kdy realizovaná přestavba uspořila významně el. energii a oficiální vývozy kalů byly pouze tři a jsou součástí celkových nákladů, ne tedy nějaké...

Tak snad začátek docela pěkné tradice, silvestrovský přípitek v poledne byl příjemným zastavením v posledním dni v roce. K tomu místostarostka fotící auta a hosty, potěšení v podobě zprávy o paušální pokutě 100Kč pro neukázněné řidiče, kterých stále zbývá přes 50 a zatěžují PČR víc než celé Nové město tak to jsou poslední fragmenty roku 2019.

Po novu Multifunkční kulturní zařízení v Radešíně ale to by se do nadpisu nevešlo. Turnaj měl vysokou úroveň a některé výměny byly mistrovské, vyhráli všichni zůčasnění. Odměnou byla kulinářská bomba od Jardy Neubauera. Tleskáme

Máme za sebou další rok trápení s malou čističkou, na její rozšíření dodavatel ENVI-PUR nedostal souhlas i když mělo být umístěno v objektu té stávající. A tak se dá všechna vynaložená aktivita shrnout jen do řady oznámení,udání a posudků, která však splašky nevyčistí. Nezbývá než doufat, že v budoucnu se přece dostane tento bod na jednání...

Advent

06.12.2019

Jak asi musí být veliká zášť a závist lidí , kteří vám jedním dechem popřejí klidný advent a vzápětí šíří lživé informace o manipulaci s obecními poplatky. Je to rok co jsme zpětně doplatili za každé v minulosti ubytované dítě 1 korunu na noc v průměru tedy asi 2000 Kč za každý rok přesto i po tak dlouhé době...

Svazek

27.11.2019

Když se rozhořela diskuze svazek Ano-Ne podíval jsem se na stránky https://www.svkzdarsko.cz/ a dočetl jsem, že například příspěvek na členství Žďáru je pro příští rok přes 2 mil. Kč. Princip solidarity asi funguje a podaří se i v menších obcích udržet poplatky za stočné na úrovni měst kde provoz na velký počet obyvatel vychází efektivněji. To...

vstup do svazku, té kterého všichni utíkají a dostávají dotace na to, aby se mohli vyvazat?? Určitě bych se nespoléhal na soudruzske dotace, všichni budou říční dotovat pidicisticku v místě, kde už čistička funguje. Zda se mi, ze kouzelné slovo "dotace" funguje úplně na všechno, kdyby někdo řekl, ze dotují pálení lesa, už by se na obci schvaloval...

Doporučuji přečíst si článek na obecním webu o tom jak obec vše 3,5x zlepšila a já 10x agresivnějšími vodami zase zhatil. S novým zastupitelstvem jsem se na téma ČOV sešel před rokem a upozornil na nedostatečnou kapacitu ČOV. Od té doby se asi datují vyčerpávající jednání se mnou a tak pro jistotu k dalšímu setkání nedošlo. A přesto, že...

Jak asi musí být pro někoho hořký letošní ročník piva Radešín, když ještě ani není rozhodnuto o výstavbě nové ČOV ale už je rozhodnuto o tom, že pivovar se nepřipojí. Takto se zastupitelé rozhodují bez jakéhokoliv podkladu o škodlivosti pivovaru a to i přes výsledky několika kontrol, které dokumentují naprostou nezávadnost vypouštěných vod. V ČR...

Ať zní jakkoliv optimisticky zpráva z obecního webu, poslední informace již tak nevypadají, poplatek za vyšší čerpání z vrtu se dle informací z Vodoprávního úřadu platit bude. Voda z vrtu byla 10let dodávána do obce bezplatně a snad jen vyšší obsah manganu byl kaňkou na celém řešení. Investice do nákladného filtru předpokládám tento problém...

Poplatky

15.11.2019

Je otázkou jestli se podobnými články k poplatkům dá zlepšit mediální obraz obce a upozornit na ostražitost zastupitelů. U poplatků kde největším problémem je nevybírání poplatků od dětí a důchodců, dám příklad z roku 2018 tak jak byl s paní místostarostou zrevidován v lednu 2019, ubytovaných dospělých 2277 což uvádí správně, doplacených počet...

Je třeba přijmout rozhodnutí starosty i přesto, že udělat tak závažný krok bez obecního zastupitelstva, kdy pochyby o technickém řešení jsou založeny na nedůvěře k firmě, která čističky dodává po celé Evropě a to samozřejmě se všemi zárukami a garancemi vyvolává minimálně pochyby. Celý projekt byl uvažován jako dodávka hotového zařízení tak jak si...

Často se skloňuje pojem životnost ČOV, laicky je každá biologická čistička nádrž, která je rozdělená na dvě části aktivační a dosazovací. Jediné co podléhá zubu času jsou aktivní věci jako čerpadla, sondy a pod. ty budou stárnout stejně na nové i staré čističce. Velikost nádrže určuje počet tzv. EO ekvivalentních občanů což u stávající je dáno...

Listí 2019

28.10.2019

Zaslechl jsem informaci, že letos se nakoupili vodoměry a proto se nebude průběžně shrabovat listí jak to bylo v letech předešlých. Listí snad zlikviduje hasičská brigáda koncem listopadu. Do té doby se návštěvníci Radešína budou brodit v listí i přesto, že na rekreačních poplatcích jsme od nich za třetí čtvrtletí odvedli obci přes 60 tisíc Kč....

Na Obecním webu je zmínka o obecních investicích do ČOV, rád bych se ohradil k jejich smysluplnosti. Byly celkem tři první spočívala v zvukové izolaci stávající strojovny a měla zajistit menší hluk, protože stížnosti neustaly následovala zmiňovaná investice do aerace jako náhrady za mechanický kesener. Aerace v instalované podobě nezajistila...

Neobvyklou vyhlášku vydal starosta obce Essarts-en-Bocage na západě Francie. Zhruba devíti tisícům obyvatel v ní nařídil, aby během říjnového týdne, kdy se v obci koná hudební festival, byli veselí. Ve zjevně žertovné vyhlášce, která má ovšem úřední povahu, zakázal Freddy Riffaud svým spoluobčanům také poslouchat depresivní hudbu či číst knihy se...

cituji - jeho povinnost je provozovat čističku podle pravidel, kapacitu ze strany hotelu i obce musí hlídat on (to netvrdím já, ale vodoprávní úřad - ale hádám, že ze včerejšího jednání s úřadem si sem Miloš článek asi nedá)

Tak i druhý ročník překvapil větší úrodou a horším počasím. Děkujeme všem česačům za perfektní výkon a odolnost ve špatném počasí, posbíraný chmel jsme vložili do právě vařeného piva a za dva měsíce se dozvíme jak bude chutnat Radešín 2019. Shodou okolností jedna pomocnice, která se včera blýskla perfektním výkonem dnes ráno porodila syna Kubíka a...

Exkurze

02.09.2019

A pojede se na výlet ! dle zápisu z posledního zastupitelstva prohlédnout moderní čistírny VAS, škoda, že si zastupitelé neudělají čas na čističku doma v Radešíně určitě by si to zasloužila aby věděli o čem rozhodují a jak funguje. I občerstvení by bylo.

Po přečtení posledního obecního článku na téma ČOV si dovolím reagovat. Opravdu se po změně zastupitelstva nejen změnilo stočné ale zde malá rekapitulace:

Dovolujeme si vás pozvat na již skoro tradiční akci "Chmelobraní Radešín 2019" v sobotu 7.zárí od 13 hodin.Součástí akce bude zachmelení vařeného piva čerstvě sklizeným chmelem, ochutnávky různých pivních specialit, soutěže ve sběru chmele a pití piva na čas pro děti skákací hrad a sladké dobrůtky. Jako speciální bod bude představení nové receptury...

Protože se rozhořela diskuze o mém 10-ti letém neekonomickém provozování ČOV ještě jednou zmíním tři základní položky vyúčtování: spotřeba el.energie 70%, mzdové náklady 25%, poplatky 5%. Cena el.energie se pro nás změnila za tuto dobu skoro dvojnásobně myšleno rozdíl mezi odebranou velkoobchodní sazbou C a současnou D. Pokud zde postrádáte...

Pro ty, kteří mě měli obavy jestli jsou obecní splašky v povolaných rukou přikládám živnostenský list. Ke stažení v příloze. Činnost 43 je vyznačena 15.2.2019 je to živnost volná a tak ji může vykonávat kdokoliv kdo má registrovanou živnost volnou. Nic se nepovoluje jen vyznačuje. Doplňuji po dotazu V. Tulise.

na přiložených fotografiích je zřetelně vidět stav ČOV v letních měsících nebo nyní při tání sněhu, aerátor kesener a aerační elementy nejsou schopny prokysličit přicházející vodu a tak mimo max. spotřeby el. energie jsou navíc odplaveny aktivní kaly, nutné k provozu ČOV.

Mzdové listy

11.02.2019

Dostal jsem od obce požadavek na předložení mzdových listů a výkazů práce prováděných na ČOV. Velkou část v historii údržby zajišťovali bratři Pálkové odměna byla 100Kč hrubého za den a činnost dle provozního řádu, takto nízká odměna plus práce mimo tento rozsah, které se neúčtovaly (především v podání Boži) dávaly předpoklad rozumné částce za...

Když jsem v roce 2010 převzal ČOV byla součástí dokumentace složka podnětů všímavých občanů většinou nepodepsaných. Ty první řešil před revolucí ještě výbor lidové kontroly, ty další pak vodoprávní úřady na různých úrovních, inspekce životního prostředí a pod. Prostě tradice je tradice a ani jeden však nezpochybnil právo k vypouštění odpadních vod....

Dobrý den, původně jsem se chtěl podělit o dojmy z působení nového zastupitelstva ale jsou jistě momenty kdy musí jít nářky stranou. A tak si dovolím pouze konstatovat, že současnou rezignací Boži Bartoše po čtyřiceti letech v komunální politice končí jedno období mimořádného nasazení a přístupu jimž dokázal strhnout i ostatní a které nám okolí...

Protože oněměl mail: obec.radesin@seznam.cz rád bych situaci ohledně ČOV zprostředkoval prostřednictvím tohoto webu. Poslední mail z 25.ledna 2019

Jak bylo slíbeno je čistička od nového roku ve zkušebním provozu a aeračními elementy. Mimo snížené hlučnosti je zajímavá spotřeba el. energie, která klesla několikanásobně a je vyjádřená v grafu čistička O2. Protože již jde sledovat výsledky za 3 měsíce upravil jsem intervaly, pokud budete chtít detail,součet maxima a pod. využijte horní lišty....

Rok 2019

31.12.2018

Hodně zdraví, štestí, pohody v roce 2019

Po dlouhém očekávání a drobných komplikacích provozujeme separaci mechanických nečistot současně testujeme vzduchovou aeraci pro finální odstavení mechanických čeřičů. Další fotky doplníme.

Byly spuštěny obecní stránky https://www.obecradesin.cz kde lze najít všechny důležité informace o dění v obci, důležité kontakty a pod. Jako důležitou informaci přejímáme rozsvícení vánočního stromu 1.prosince 2018 v 17:00 u hasičky.

Pro změnu pozitivní informace o instalaci dmychadel a aeračních elementů v čističce jako náhrada za současný mechanický způsob okysličování aktivační nádrže. Výsledkem bude menší hlučnost,spotřeba el.energie a menší nároky na údržbu. Zařízení bude zprovozněno v nejbližších dnech.

Přes veškerou snahu vyřešit dopravní situaci v Radešíně ještě před zimou jsme vzhledem k novým okolnostem zastavili veškeré práce na zpevnění ploch. Do zimy bude pouze zabezpečen výtok rybníka aby zde nedošlo k úrazu.

Začali jsme přípravnými pracemi na výstavbu odstavné plochy za Pivovarským rybníkem, prvním krokem bylo zatrubnění potoku pod rybníkem, hrubým srovnáním terénu. Dalším krokem bude v týdnu od 19.11.2018 zhutnění podloží a navezení lomového kamene. Celou akci zajišťuje firma Tulis ze Zvole.

Je tomu již pár týdnů, co jsme se sešli na prvním radešínském chmelobraní a načesali chmel do našeho nového piva, které hrdě nese jméno RADEŠÍN. Rádi bychom Vás pozvali ke křtu, který začne v 19 hod. za účasti pana starosty a zástupců obce, kteří budou kmotry. Sklizeň byla výnosná a tak se můžete těšit na světlý, extra hořký ležák. Prvních...

Tímto bychom rádi popřáli novému zastupitelstvu v čele s Bohuslavem Bartošem a Jolanou Tulisovou do nového volebního období hodně úspěchů a schopnost naplnit volební programy ke spokojenosti všech občanů Radešína.