Vítejte v Radešíně

Stránky vznikly jako soukromá aktivita bez podpory obce a EU, slouží ke sledování dění v obci, osobní komentáře a také pro monitoring spotřeby vody, funkce čističky. Oficiální stránky obce najdete na https://www.obecradesin.cz 

Na Obecním webu je zmínka o obecních investicích do ČOV, rád bych se ohradil k jejich smysluplnosti. Byly celkem tři první spočívala v zvukové izolaci stávající strojovny a měla zajistit menší hluk, protože stížnosti neustaly následovala zmiňovaná investice do aerace jako náhrady za mechanický kesener. Aerace v instalované podobě nezajistila...

Neobvyklou vyhlášku vydal starosta obce Essarts-en-Bocage na západě Francie. Zhruba devíti tisícům obyvatel v ní nařídil, aby během říjnového týdne, kdy se v obci koná hudební festival, byli veselí. Ve zjevně žertovné vyhlášce, která má ovšem úřední povahu, zakázal Freddy Riffaud svým spoluobčanům také poslouchat depresivní hudbu či číst knihy se...

cituji - jeho povinnost je provozovat čističku podle pravidel, kapacitu ze strany hotelu i obce musí hlídat on (to netvrdím já, ale vodoprávní úřad - ale hádám, že ze včerejšího jednání s úřadem si sem Miloš článek asi nedá)

Tak i druhý ročník překvapil větší úrodou a horším počasím. Děkujeme všem česačům za perfektní výkon a odolnost ve špatném počasí, posbíraný chmel jsme vložili do právě vařeného piva a za dva měsíce se dozvíme jak bude chutnat Radešín 2019. Shodou okolností jedna pomocnice, která se včera blýskla perfektním výkonem dnes ráno porodila syna Kubíka a...

Exkurze

02.09.2019

A pojede se na výlet ! dle zápisu z posledního zastupitelstva prohlédnout moderní čistírny VAS, škoda, že si zastupitelé neudělají čas na čističku doma v Radešíně určitě by si to zasloužila aby věděli o čem rozhodují a jak funguje. I občerstvení by bylo.

Po přečtení posledního obecního článku na téma ČOV si dovolím reagovat. Opravdu se po změně zastupitelstva nejen změnilo stočné ale zde malá rekapitulace:

Dovolujeme si vás pozvat na již skoro tradiční akci "Chmelobraní Radešín 2019" v sobotu 7.zárí od 13 hodin.Součástí akce bude zachmelení vařeného piva čerstvě sklizeným chmelem, ochutnávky různých pivních specialit, soutěže ve sběru chmele a pití piva na čas pro děti skákací hrad a sladké dobrůtky. Jako speciální bod bude představení nové receptury...

Protože se rozhořela diskuze o mém 10-ti letém neekonomickém provozování ČOV ještě jednou zmíním tři základní položky vyúčtování: spotřeba el.energie 70%, mzdové náklady 25%, poplatky 5%. Cena el.energie se pro nás změnila za tuto dobu skoro dvojnásobně myšleno rozdíl mezi odebranou velkoobchodní sazbou C a současnou D. Pokud zde postrádáte...

jak to bylo s poplatky za ČOV od roku 2013 jak je uvedeno na obecním webu. V roce 2013 byly celkové náklady 169 280 Kč obec platila polovinu nákladů tedy cca 84 tisíc. V této ceně byla obsažena i velkoodběratelská cena el.energie, kterou nám vzali v roce 2016 . Vzhledem ke skutečnému zatížení ČOV byl následně nastaven poměr nákladů...

S lítostí vám oznamujeme, že dlouho očekávána akce se v Radešíně konat nebude. Jaké důvody k tomu organizátora vedly neznáme. Všem běžcům i tak nabízíme, lehké běžecké pivo Atlet a výborné terény v našem okolí i mimo organizované akce. Přijďte se proběhnout.

Pokud někdo z občanů postrádá slepici, včera byla jedna nalezena v nádrži ČOV.

I když nesouhlasím s parkováním mimo určené plochy a přesto, že jsme řidičům dali možnost parkovat mimo zákazy zastavení, těžko si dokáži představit telefonát oznamovatele v rámci nedělního oběda, který policie musí řešit. Možná jsou tyto hlášení naší občanskou povinností ale tradici významného turistického cíle založily historicky právě radešínské...

Nevím čím je způsoben zvýšený průtok vody přes ČOV ale jen za víkend to bylo víc než 150m3 a protože se nezvýšil odběr v obci ani na hotelu může jít o čištění existujících studen. Na vypouštění bazénu je to moc vody a proto prosím ještě jednou zaústěte si čerpadla do dešťové kanalizace, která končí v rybníku.

Pochvala

02.08.2019

Rád bych pochválil autora nové rubriky obecního webu "Informace občanům NOVÉ" https://obecradesin.cz/informace.php za objektivní posouzení situace okolo ČOV. Budeme doufat, že zářijová debata přinese nový pohled a přístup k tak životně důležitému problému jakými odpady jsou.

Dotazník

01.08.2019

Těší nás váš zájem který již překročil 6,5 tisíce návštěv měsíčně a byli by jsme rádi pokud nám odpovíte na pět jednoduchých otázek.

Je lepší zhlédnout jeden z dílů o dvou medvědech POJĎTE, PANE, BUDEME SI HRÁT kde medvědi dostanou výborný nápad, že si vyrobí vlastní zahradu, na které budou pěstovat mrkve a kedlubny než sledovat můj spor s obcí. Přesto, že některé díly jako "Jak jsem odpojil vodu obci" nebo "Jak se vydařil vánoční večírek když jsem ho nekazil falešným zpěvem"...

Radešín - Radešín na Žďársku se stal dočasným domovem dětí s nemocí motýlích křídel. "Motýlkům" se na Vysočině líbí, jezdívají sem pravidelně. "Na táboře se setkávají malí i velcí pacienti a také rodiče "motýlků". Připravujeme pro ně hry a celodenní program," uvedla Anita Gaillyová ze společnosti Debra, která ozdravné tábory organizuje.
...

Anketa

22.07.2019

Náhodou se mi do rukou dostala anketa pro občany Radešína s otázkami typu chcete ohňostroje na hotelu a zámku ANO-NE. Problém nedostatečné kapacity ČOV jsem tam však nenalezl a tak od mého prosincového upozornění zastupitelstva na potřebu najít řešení pro další provoz se nic neděje. Snad jen fáma, že jsme zdražili poplatky obci a ty jak jsem zmínil...

Nefoťte na svých soukromých pozemcích zastupitele obce ani jiné cizí osoby můžete se dostat do podobných problémů jako my. Každopádně je to v řadě udání první vlaštovka z Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Milé děti

01.07.2019

obec Radešín zvedla ubytovací poplatky na pětinásobek máme je teď srovnatelné s Prahou a nejvýznamnějšími českými lokalitami, zamrzí však, když při pohledu na postižené děti přijde z obce takovýto mail.

Pro porovnání 10.6 v 5:00 2,3m3 tak s bazénem 11.6 ve stejný čas 13,8m3 co to udělá s ČOV když tam přiteče za pár hodin její poloviční kapacita nemusím popisovat. A stačí tak málo, vypustit ho do dešťové kanalizace a voda skončí v rybníku.

Zajímavé stanovisko obci ke kapacitě ČOV před 14 lety, těžko pak obstojí komentáře typu, že za vše může hotel. Již tehdy byla čistička na maximální kapacitě.

Tak jak jsme loni nevěřili, že na Vysočině sklidíme chmel letos již z hrdostí čekáme na novou úrodu a těšíme se na originální pivo Radešín.

Malá aktualizace z dnešního dne 22.5.2019 při současných srážkách byla denní kapacita čističky překročena v 9:15 hod a celkový nátok byl 55 513 litrů.

Mimořádná příležitost vidět útroby radešínské ČOV v rámci změny technologie potrvá celé pondělí, přijďte povzbudit kolegy na dně :-)

Převzal jsem otázku používanou bratrem Mírou, posuďte sami. Takovou společnost máme na našem pozemku každé ráno již delší dobu. Dnes shodou okolností dorazila ještě kontrola z vodoprávního úřadu na podnět občanů. S přáním pěkného dne M.S.

Pro ty, kteří si ještě nestihli vyfotit zpevněnou plochu za hotelem nabízíme ke stažení pár fotek :-)

Pro ty, kteří mě měli obavy jestli jsou obecní splašky v povolaných rukou přikládám živnostenský list. Ke stažení v příloze. Činnost 43 je vyznačena 15.2.2019 je to živnost volná a tak ji může vykonávat kdokoliv kdo má registrovanou živnost volnou. Nic se nepovoluje jen vyznačuje. Doplňuji po dotazu V. Tulise.

na přiložených fotografiích je zřetelně vidět stav ČOV v letních měsících nebo nyní při tání sněhu, aerátor kesener a aerační elementy nejsou schopny prokysličit přicházející vodu a tak mimo max. spotřeby el. energie jsou navíc odplaveny aktivní kaly, nutné k provozu ČOV.

Mzdové listy

11.02.2019

Dostal jsem od obce požadavek na předložení mzdových listů a výkazů práce prováděných na ČOV. Velkou část v historii údržby zajišťovali bratři Pálkové odměna byla 100Kč hrubého za den a činnost dle provozního řádu, takto nízká odměna plus práce mimo tento rozsah, které se neúčtovaly (především v podání Boži) dávaly předpoklad rozumné částce za...

Když jsem v roce 2010 převzal ČOV byla součástí dokumentace složka podnětů všímavých občanů většinou nepodepsaných. Ty první řešil před revolucí ještě výbor lidové kontroly, ty další pak vodoprávní úřady na různých úrovních, inspekce životního prostředí a pod. Prostě tradice je tradice a ani jeden však nezpochybnil právo k vypouštění odpadních vod....

Dobrý den, původně jsem se chtěl podělit o dojmy z působení nového zastupitelstva ale jsou jistě momenty kdy musí jít nářky stranou. A tak si dovolím pouze konstatovat, že současnou rezignací Boži Bartoše po čtyřiceti letech v komunální politice končí jedno období mimořádného nasazení a přístupu jimž dokázal strhnout i ostatní a které nám okolí...

Protože oněměl mail: obec.radesin@seznam.cz rád bych situaci ohledně ČOV zprostředkoval prostřednictvím tohoto webu. Poslední mail z 25.ledna 2019

Jak bylo slíbeno je čistička od nového roku ve zkušebním provozu a aeračními elementy. Mimo snížené hlučnosti je zajímavá spotřeba el. energie, která klesla několikanásobně a je vyjádřená v grafu čistička O2. Protože již jde sledovat výsledky za 3 měsíce upravil jsem intervaly, pokud budete chtít detail,součet maxima a pod. využijte horní lišty....

Rok 2019

31.12.2018

Hodně zdraví, štestí, pohody v roce 2019

Po dlouhém očekávání a drobných komplikacích provozujeme separaci mechanických nečistot současně testujeme vzduchovou aeraci pro finální odstavení mechanických čeřičů. Další fotky doplníme.

Byly spuštěny obecní stránky https://www.obecradesin.cz kde lze najít všechny důležité informace o dění v obci, důležité kontakty a pod. Jako důležitou informaci přejímáme rozsvícení vánočního stromu 1.prosince 2018 v 17:00 u hasičky.

Pro změnu pozitivní informace o instalaci dmychadel a aeračních elementů v čističce jako náhrada za současný mechanický způsob okysličování aktivační nádrže. Výsledkem bude menší hlučnost,spotřeba el.energie a menší nároky na údržbu. Zařízení bude zprovozněno v nejbližších dnech.

Přes veškerou snahu vyřešit dopravní situaci v Radešíně ještě před zimou jsme vzhledem k novým okolnostem zastavili veškeré práce na zpevnění ploch. Do zimy bude pouze zabezpečen výtok rybníka aby zde nedošlo k úrazu.

Začali jsme přípravnými pracemi na výstavbu odstavné plochy za Pivovarským rybníkem, prvním krokem bylo zatrubnění potoku pod rybníkem, hrubým srovnáním terénu. Dalším krokem bude v týdnu od 19.11.2018 zhutnění podloží a navezení lomového kamene. Celou akci zajišťuje firma Tulis ze Zvole.

Je tomu již pár týdnů, co jsme se sešli na prvním radešínském chmelobraní a načesali chmel do našeho nového piva, které hrdě nese jméno RADEŠÍN. Rádi bychom Vás pozvali ke křtu, který začne v 19 hod. za účasti pana starosty a zástupců obce, kteří budou kmotry. Sklizeň byla výnosná a tak se můžete těšit na světlý, extra hořký ležák. Prvních...

Tímto bychom rádi popřáli novému zastupitelstvu v čele s Bohuslavem Bartošem a Jolanou Tulisovou do nového volebního období hodně úspěchů a schopnost naplnit volební programy ke spokojenosti všech občanů Radešína.