Vítejte v Radešíně

Stránky vznikly jako soukromá aktivita bez podpory obce a EU, slouží ke sledování dění v obci s osobními komentáři a jako fotogalerie dobrovolných hasičů . Oficiální stránky obce najdete na https://www.obecradesin.cz 

Poděkování

23.10.2022

Zvláštní výročí jednoho volebního období, které začalo psát historii těchto stránek v roce 2018 a to gratulací čerstvě zvolenému zastupitelstvu. Medializace života tímto webem neměla za cíl cokoliv zpochybňovat i když postupem času některé příspěvky byly kritické. Aktuální podzimní volby zastupitelů nám nově daly příležitost zmiňované věci změnit....

Čistička

15.10.2022

Asi pod dojmem volebního úspěchu i čistička na výstupu má kvalitu kojenecké vody, je víkend hotel je plný a výsledky jsou lepší než u moderních provozů. Pěkné ráno.

Jestli je titulek příznačný posuďte sami, včera posunul bývalý starosta termín ustanovující schůze nového zastupitelstva na co nejpozdější termín z důvodu služební cesty, bude se tedy konat v pátek 21.10.2022 4 týdny od voleb víc už zákon neumožňuje. Ve stejném mezidobí pokračuje obec v odvoláních proti rozsudkům kdy dal soud za pravdu radešínských...

Skoro 87%

25.09.2022

Třetí místo za Sviny a Zadním Zhořcem z 266 obcí na Ždársku je důkazem, že občanům není Radešín lhostejný. Od prvního nás navíc dělily necelé dvě procenta. Je tedy potřeba poděkovat všem kteří si našli čas a odevzdali svůj hlas bez ohledu na to komu dali svoji důvěru. Takto zvolení zastupitelé mají silný mandát a jistě vás nebudou chtít...

Guláš

21.09.2022

Přijměte prosím pozvání na 22.09.2022 18:00 kdy můžete volit pouze hovězí guláš a třeba sousedsky poklábosit. Jakákoliv agitace je přísně zakázaná. Budeme se těšit.

Je poctivé zviditelnit i program posledního sdružení snad jen s dovětkem , že údaje jako např. učtovaných 80Kč za kubík na čističce svědčí o rostoucí nervozitě.

Tento slogan není jediným naším důvodem ke kandidatuře, a proto ho doplňujeme symbolem rovnováhy. Vyjadřuje naši nevoli a současně oceňuje to co se již v tak malé obci podařilo. Naším myšlenkou je potřeba spojovat a ne rozdělovat, tak aby byl Radešín, opět vzorem pro okolí, jako tomu bývalo v minulosti. V tomto duchu navrhujeme následující kroky :

Pojďme opět táhnout za jeden provaz. V obci ze 100 obyvateli je to potřeba a proto nebuďte lhostejní a přijďte k volbám.

Myslím, že tady také není potřeba nic komentovat snad jen škoda, že v předchozím volebním období se scházela celá vesnice. Příště budeme určitě všichni :-)

Můžeme plánovat cokoliv ale když se příroda rozhodne jinak jak se stalo včera při krátké bouřce pak kvůli spadlé části chmelnice musíme změnit termín sběru chmelu na sobotu 27.8.2022. Program zůstává stejný, práce je zjednodušena o rostliny, které už leží na zemi a budeme se na vás těšit stejně jak v řádném termínu. Čas zůstává také stejný, po akci...

Dalšího významného úspěchu dosáhl starosta Radešína na Ministerstvu zemědělství v Praze, když toto na jeho podnět zrušilo povolení k provozování místní ČOV. Bez ohledu na skutečnost, že se podařilo v loňském roce uzavřít dohodu na čištění odpadních vod z obce tak dál pokračuje speciální operace (slovo válka je zakázané)

Rozděleni

06.08.2022

Při hledání názvu pro nově uvařené pivo jsem zabrousil do historie obce na obecním webu mimochodem velmi dobře zpracované a dočetl jsem se následující raději zkopíruji v plném znění:

Informace

18.06.2022

Vzhledem k množícím se dotazům na nálepky na čelních sklech automobilů v obci Radešín uvádíme, že kontakt na vylepující místostarostku obce najdete na www.obecradesin.cz. Pro představu doplním, že obecní poplatek, který účtujeme hostům je 35 Kč/noc/lůžko a měsíční příspěvek do rozpočtu obce cca 40 tisíc Kč. To samozřejmě nemění nic na tom, že je...

Tento příspěvěk bude jistě zařazen do kategorie štvavé propagandy, ale i Mirek Dušín by se jistě ohradil proti neúctě ke starším spoluobčanům. Zvláště pak, když je to ze strany místostarostky. Posuďte sami. Za sebe bych souhlasil s textem, že je smutné když se v obci začíná lhát dokonce i starostovi.

Tradice žije, pěkné odpoledne s občerstvením, které zajistili hasiči navštívila většina občanů napříč politickým spektrem. Po covidové době jistě příležitost zastavit se v dennodením shonu. Ochutnávka uzených specialit a radešínského piva i nasytila a tak příště nashledanou.

Máje, májka, mája nebo máj je označení ozdobeného kmene stromu, který tvoří ústřední prvek jarních slavností rozšířených po většině Evropy. Radešinskou budeme stavět v sobotu 30.4.2022 u hasičárny, následně drobné občerstvení pořádají hasiči tamtéž. Kačena, pokus o novou tradici resp. soutěž bude spočívat v ochutnávce uzené naložené kačeny,...

nebo také Sazometná středa, která připomíná Jidášovu zradu, tedy škaredý skutek. Sazometná proto, že se v ten den vymetaly saze z komína. O tomto dnu se sice uklízí, ale přesto bychom se neměli škaredit. Podle jedné lidové pověry by totiž zakaboněná tvář opakovala každou středu v roce. Oproti tomu ochota lidí pomoci potřebným je krásná a tak...

Zveme vás na nedělní procházku jménem všech, kteří ji absolvovali v loni a konstatovali, že letos jdeme zase. K vlastní organizaci jen tolik, že 17.4. v neděli po obědě ve 14:30 vyrazíme od hotelu. Trasu operativně určíme na místě, zatím vítězí trasa kolem mravenců do Bobrůvky a zpět. Protože měl Radešinský pivovar 13.dubna 6. narozeniny připravili...

Děkujeme všem za příspěvky, sbírku jsme uzavřeli s vybranou částkou 44100 Kč za kterou jsme nakoupili zdravotnický materiál a léky. Vše bylo dopraveno na Ukrajinu prostřednictvím sběrného místa v Novém Městě. Více na stránkách www.balonovyhotel.cz

Veselou formou se pokusím okomentovat starostovy útoky proti hasičům. Z jeho několika měsíčního působení ve sboru nám po něm zůstala asymetrická na míru ušitá uniforma, po jeho osočení s dalšími požadavky části hasičů na obec pak pachuť v ústech. Uniformu jsme zaplatili z peněz vydělaných sběrem šrotu a výdělkem z pouťových výletů. K zápisu ze...

Už víme

28.03.2022

V odpovědi na naši petici obec konstatuje, že 60% podepsaných není občany obce Radešín, jinak řečeno 40% místních nesouhlasí s postupem obce. Údajná povinnost zapisovat věcná břemena na cizí majetek jistě mohla být řešena v předstihu a třeba dohodu. Břemeno na loni vysázenou školka nedává smysl stejně tak jako pozemky pro obchvat Radešína. Břemeno...

Hasiči

21.03.2022

I když tento příspěvek zdánlivě patří do sekce HASIČI navazuje na nedávno publikovaný článek " Co jste hasiči co jste dělali " o pochybnostech zastupitelstva ve věci dobrovolné hasičské jednotky v obci. V přehledu činnosti za poslední volební období obecního zastupitelstva uvádíme pouze významné položky a celou řadu drobných akcí...

budu bojovat

03.03.2022

...nenechám zastrašit a nadále budu chránit práva obce Radešín řekl starosta Radek Chocholáč a zatnul pěst. Stoletá historie hotelu a myslím i obce nepamatuje takového bojovníka. Za čtyři roky dokázal rozdělit občany tak, že je otázkou jestli ještě někdy budou společně oslavovat jubilea, sejdou se na společné brigádě nebo se alespoň pozdraví....

Včerejší půlnocí jsme uzavřeli petici proti omezování vlastnických práv v Radešíně a tak bych rád poděkoval 36 občanům obce a celkově 92 podepisujícím, kteří se nebáli vyjádřit svůj postoj k celé záležitosti. Petici předáme zastupitelstvu a budeme čekat na jejich reakci. Dle předpokladu se nepodepsali zastupitelé a členové dvou rodin, vlastníků...

Výzva

23.02.2022

Dnes byla na podnět obce zahájena kontrola likvidace bioodpadu v lese za ČOV Radešín, provádí ji Inspekce životního prostředí z Havlíčkova Brodu a stav skládky můžete posoudit sami z fotografií. Protože se neprokázalo vlastnictví jabloní hotelem okruh podezření se rozšířil na blízké okolí. Vzhledem k závažnosti situace žádame občany, kteří se...

Zneužil obecní systém odpadového hospodářství konstatoval starosta na základě informace pracovníka TS služby s.r.o. a obratem nás udal : viz článek likvidoval odpad na náklady obce . To, že jsem nesypal odpad do popelnic sousedů a nebo obecního kontejneru naštěstí nebraly kontrolní orgány vážně stačilo zvednout telefon a ověřit si tuto skutečnost...

Listí 2019

28.10.2019

Zaslechl jsem informaci, že letos se nakoupili vodoměry a proto se nebude průběžně shrabovat listí jak to bylo v letech předešlých. Listí snad zlikviduje hasičská brigáda koncem listopadu. Do té doby se návštěvníci Radešína budou brodit v listí i přesto, že na rekreačních poplatcích jsme od nich za třetí čtvrtletí odvedli obci přes 60 tisíc Kč....

Na Obecním webu je zmínka o obecních investicích do ČOV, rád bych se ohradil k jejich smysluplnosti. Byly celkem tři první spočívala v zvukové izolaci stávající strojovny a měla zajistit menší hluk, protože stížnosti neustaly následovala zmiňovaná investice do aerace jako náhrady za mechanický kesener. Aerace v instalované podobě nezajistila...

Neobvyklou vyhlášku vydal starosta obce Essarts-en-Bocage na západě Francie. Zhruba devíti tisícům obyvatel v ní nařídil, aby během říjnového týdne, kdy se v obci koná hudební festival, byli veselí. Ve zjevně žertovné vyhlášce, která má ovšem úřední povahu, zakázal Freddy Riffaud svým spoluobčanům také poslouchat depresivní hudbu či číst knihy se...

cituji - jeho povinnost je provozovat čističku podle pravidel, kapacitu ze strany hotelu i obce musí hlídat on (to netvrdím já, ale vodoprávní úřad - ale hádám, že ze včerejšího jednání s úřadem si sem Miloš článek asi nedá)

Tak i druhý ročník překvapil větší úrodou a horším počasím. Děkujeme všem česačům za perfektní výkon a odolnost ve špatném počasí, posbíraný chmel jsme vložili do právě vařeného piva a za dva měsíce se dozvíme jak bude chutnat Radešín 2019. Shodou okolností jedna pomocnice, která se včera blýskla perfektním výkonem dnes ráno porodila syna Kubíka a...

Exkurze

02.09.2019

A pojede se na výlet ! dle zápisu z posledního zastupitelstva prohlédnout moderní čistírny VAS, škoda, že si zastupitelé neudělají čas na čističku doma v Radešíně určitě by si to zasloužila aby věděli o čem rozhodují a jak funguje. I občerstvení by bylo.

Po přečtení posledního obecního článku na téma ČOV si dovolím reagovat. Opravdu se po změně zastupitelstva nejen změnilo stočné ale zde malá rekapitulace:

Protože se rozhořela diskuze o mém 10-ti letém neekonomickém provozování ČOV ještě jednou zmíním tři základní položky vyúčtování: spotřeba el.energie 70%, mzdové náklady 25%, poplatky 5%. Cena el.energie se pro nás změnila za tuto dobu skoro dvojnásobně myšleno rozdíl mezi odebranou velkoobchodní sazbou C a současnou D. Pokud zde postrádáte...

Dovolujeme si vás pozvat na již skoro tradiční akci "Chmelobraní Radešín 2019" v sobotu 7.zárí od 13 hodin.Součástí akce bude zachmelení vařeného piva čerstvě sklizeným chmelem, ochutnávky různých pivních specialit, soutěže ve sběru chmele a pití piva na čas pro děti skákací hrad a sladké dobrůtky. Jako speciální bod bude představení nové receptury...

jak to bylo s poplatky za ČOV od roku 2013 jak je uvedeno na obecním webu. V roce 2013 byly celkové náklady 169 280 Kč obec platila polovinu nákladů tedy cca 84 tisíc. V této ceně byla obsažena i velkoodběratelská cena el.energie, kterou nám vzali v roce 2016 . Vzhledem ke skutečnému zatížení ČOV byl následně nastaven poměr nákladů...

Pokud někdo z občanů postrádá slepici, včera byla jedna nalezena v nádrži ČOV.

S lítostí vám oznamujeme, že dlouho očekávána akce se v Radešíně konat nebude. Jaké důvody k tomu organizátora vedly neznáme. Všem běžcům i tak nabízíme, lehké běžecké pivo Atlet a výborné terény v našem okolí i mimo organizované akce. Přijďte se proběhnout.

Nevím čím je způsoben zvýšený průtok vody přes ČOV ale jen za víkend to bylo víc než 150m3 a protože se nezvýšil odběr v obci ani na hotelu může jít o čištění existujících studen. Na vypouštění bazénu je to moc vody a proto prosím ještě jednou zaústěte si čerpadla do dešťové kanalizace, která končí v rybníku.

I když nesouhlasím s parkováním mimo určené plochy a přesto, že jsme řidičům dali možnost parkovat mimo zákazy zastavení, těžko si dokáži představit telefonát oznamovatele v rámci nedělního oběda, který policie musí řešit. Možná jsou tyto hlášení naší občanskou povinností ale tradici významného turistického cíle založily historicky právě radešínské...

Pochvala

02.08.2019

Rád bych pochválil autora nové rubriky obecního webu "Informace občanům NOVÉ" https://obecradesin.cz/informace.php za objektivní posouzení situace okolo ČOV. Budeme doufat, že zářijová debata přinese nový pohled a přístup k tak životně důležitému problému jakými odpady jsou.

Dotazník

01.08.2019

Těší nás váš zájem který již překročil 6,5 tisíce návštěv měsíčně a byli by jsme rádi pokud nám odpovíte na pět jednoduchých otázek.

Je lepší zhlédnout jeden z dílů o dvou medvědech POJĎTE, PANE, BUDEME SI HRÁT kde medvědi dostanou výborný nápad, že si vyrobí vlastní zahradu, na které budou pěstovat mrkve a kedlubny než sledovat můj spor s obcí. Přesto, že některé díly jako "Jak jsem odpojil vodu obci" nebo "Jak se vydařil vánoční večírek když jsem ho nekazil falešným zpěvem"...

Radešín - Radešín na Žďársku se stal dočasným domovem dětí s nemocí motýlích křídel. "Motýlkům" se na Vysočině líbí, jezdívají sem pravidelně. "Na táboře se setkávají malí i velcí pacienti a také rodiče "motýlků". Připravujeme pro ně hry a celodenní program," uvedla Anita Gaillyová ze společnosti Debra, která ozdravné tábory organizuje.
...

Milé děti

01.07.2019

obec Radešín zvedla ubytovací poplatky na pětinásobek máme je teď srovnatelné s Prahou a nejvýznamnějšími českými lokalitami, zamrzí však, když při pohledu na postižené děti přijde z obce takovýto mail.

Pro porovnání 10.6 v 5:00 2,3m3 tak s bazénem 11.6 ve stejný čas 13,8m3 co to udělá s ČOV když tam přiteče za pár hodin její poloviční kapacita nemusím popisovat. A stačí tak málo, vypustit ho do dešťové kanalizace a voda skončí v rybníku.

Zajímavé stanovisko obci ke kapacitě ČOV před 14 lety, těžko pak obstojí komentáře typu, že za vše může hotel. Již tehdy byla čistička na maximální kapacitě.

Tak jak jsme loni nevěřili, že na Vysočině sklidíme chmel letos již z hrdostí čekáme na novou úrodu a těšíme se na originální pivo Radešín.

Malá aktualizace z dnešního dne 22.5.2019 při současných srážkách byla denní kapacita čističky překročena v 9:15 hod a celkový nátok byl 55 513 litrů.

Mimořádná příležitost vidět útroby radešínské ČOV v rámci změny technologie potrvá celé pondělí, přijďte povzbudit kolegy na dně :-)