Archiv článků obec

 

Pro ty, kteří mě měli obavy jestli jsou obecní splašky v povolaných rukou přikládám živnostenský list. Ke stažení v příloze. Činnost 43 je vyznačena 15.2.2019 je to živnost volná a tak ji může vykonávat kdokoliv kdo má registrovanou živnost volnou. Nic se nepovoluje jen vyznačuje. Doplňuji po dotazu V. Tulise.

na přiložených fotografiích je zřetelně vidět stav ČOV v letních měsících nebo nyní při tání sněhu, aerátor kesener a aerační elementy nejsou schopny prokysličit přicházející vodu a tak mimo max. spotřeby el. energie jsou navíc odplaveny aktivní kaly, nutné k provozu ČOV.

Mzdové listy

11.02.2019

Dostal jsem od obce požadavek na předložení mzdových listů a výkazů práce prováděných na ČOV. Velkou část v historii údržby zajišťovali bratři Pálkové odměna byla 100Kč hrubého za den a činnost dle provozního řádu, takto nízká odměna plus práce mimo tento rozsah, které se neúčtovaly (především v podání Boži) dávaly předpoklad rozumné částce za...

Když jsem v roce 2010 převzal ČOV byla součástí dokumentace složka podnětů všímavých občanů většinou nepodepsaných. Ty první řešil před revolucí ještě výbor lidové kontroly, ty další pak vodoprávní úřady na různých úrovních, inspekce životního prostředí a pod. Prostě tradice je tradice a ani jeden však nezpochybnil právo k vypouštění odpadních vod....

Dobrý den, původně jsem se chtěl podělit o dojmy z působení nového zastupitelstva ale jsou jistě momenty kdy musí jít nářky stranou. A tak si dovolím pouze konstatovat, že současnou rezignací Boži Bartoše po čtyřiceti letech v komunální politice končí jedno období mimořádného nasazení a přístupu jimž dokázal strhnout i ostatní a které nám okolí...

Protože oněměl mail: obec.radesin@seznam.cz rád bych situaci ohledně ČOV zprostředkoval prostřednictvím tohoto webu. Poslední mail z 25.ledna 2019

Jak bylo slíbeno je čistička od nového roku ve zkušebním provozu a aeračními elementy. Mimo snížené hlučnosti je zajímavá spotřeba el. energie, která klesla několikanásobně a je vyjádřená v grafu čistička O2. Protože již jde sledovat výsledky za 3 měsíce upravil jsem intervaly, pokud budete chtít detail,součet maxima a pod. využijte horní lišty....