Aktuality

 

Ať zní jakkoliv optimisticky zpráva z obecního webu, poslední informace již tak nevypadají, poplatek za vyšší čerpání z vrtu se dle informací z Vodoprávního úřadu platit bude. Voda z vrtu byla 10let dodávána do obce bezplatně a snad jen vyšší obsah manganu byl kaňkou na celém řešení. Investice do nákladného filtru předpokládám tento problém...

Poplatky

15.11.2019

Je otázkou jestli se podobnými články k poplatkům dá zlepšit mediální obraz obce a upozornit na ostražitost zastupitelů. U poplatků kde největším problémem je nevybírání poplatků od dětí a důchodců, dám příklad z roku 2018 tak jak byl s paní místostarostou zrevidován v lednu 2019, ubytovaných dospělých 2277 což uvádí správně, doplacených počet...

Je třeba přijmout rozhodnutí starosty i přesto, že udělat tak závažný krok bez obecního zastupitelstva, kdy pochyby o technickém řešení jsou založeny na nedůvěře k firmě, která čističky dodává po celé Evropě a to samozřejmě se všemi zárukami a garancemi vyvolává minimálně pochyby. Celý projekt byl uvažován jako dodávka hotového zařízení tak jak si...

Často se skloňuje pojem životnost ČOV, laicky je každá biologická čistička nádrž, která je rozdělená na dvě části aktivační a dosazovací. Jediné co podléhá zubu času jsou aktivní věci jako čerpadla, sondy a pod. ty budou stárnout stejně na nové i staré čističce. Velikost nádrže určuje počet tzv. EO ekvivalentních občanů což u stávající je dáno...

Listí 2019

28.10.2019

Zaslechl jsem informaci, že letos se nakoupili vodoměry a proto se nebude průběžně shrabovat listí jak to bylo v letech předešlých. Listí snad zlikviduje hasičská brigáda koncem listopadu. Do té doby se návštěvníci Radešína budou brodit v listí i přesto, že na rekreačních poplatcích jsme od nich za třetí čtvrtletí odvedli obci přes 60 tisíc Kč....

Na Obecním webu je zmínka o obecních investicích do ČOV, rád bych se ohradil k jejich smysluplnosti. Byly celkem tři první spočívala v zvukové izolaci stávající strojovny a měla zajistit menší hluk, protože stížnosti neustaly následovala zmiňovaná investice do aerace jako náhrady za mechanický kesener. Aerace v instalované podobě nezajistila...

Neobvyklou vyhlášku vydal starosta obce Essarts-en-Bocage na západě Francie. Zhruba devíti tisícům obyvatel v ní nařídil, aby během říjnového týdne, kdy se v obci koná hudební festival, byli veselí. Ve zjevně žertovné vyhlášce, která má ovšem úřední povahu, zakázal Freddy Riffaud svým spoluobčanům také poslouchat depresivní hudbu či číst knihy se...

cituji - jeho povinnost je provozovat čističku podle pravidel, kapacitu ze strany hotelu i obce musí hlídat on (to netvrdím já, ale vodoprávní úřad - ale hádám, že ze včerejšího jednání s úřadem si sem Miloš článek asi nedá)

Tak i druhý ročník překvapil větší úrodou a horším počasím. Děkujeme všem česačům za perfektní výkon a odolnost ve špatném počasí, posbíraný chmel jsme vložili do právě vařeného piva a za dva měsíce se dozvíme jak bude chutnat Radešín 2019. Shodou okolností jedna pomocnice, která se včera blýskla perfektním výkonem dnes ráno porodila syna Kubíka a...

Exkurze

02.09.2019

A pojede se na výlet ! dle zápisu z posledního zastupitelstva prohlédnout moderní čistírny VAS, škoda, že si zastupitelé neudělají čas na čističku doma v Radešíně určitě by si to zasloužila aby věděli o čem rozhodují a jak funguje. I občerstvení by bylo.