Aktuality

 

Tento příspěvěk bude jistě zařazen do kategorie štvavé propagandy, ale i Mirek Dušín by se jistě ohradil proti neúctě ke starším spoluobčanům. Zvláště pak, když je to ze strany místostarostky. Posuďte sami. Za sebe bych souhlasil s textem, že je smutné když se v obci začíná lhát dokonce i starostovi.

Tradice žije, pěkné odpoledne s občerstvením, které zajistili hasiči navštívila většina občanů napříč politickým spektrem. Po covidové době jistě příležitost zastavit se v dennodením shonu. Ochutnávka uzených specialit a radešínského piva i nasytila a tak příště nashledanou.

Máje, májka, mája nebo máj je označení ozdobeného kmene stromu, který tvoří ústřední prvek jarních slavností rozšířených po většině Evropy. Radešinskou budeme stavět v sobotu 30.4.2022 u hasičárny, následně drobné občerstvení pořádají hasiči tamtéž. Kačena, pokus o novou tradici resp. soutěž bude spočívat v ochutnávce uzené naložené kačeny,...

nebo také Sazometná středa, která připomíná Jidášovu zradu, tedy škaredý skutek. Sazometná proto, že se v ten den vymetaly saze z komína. O tomto dnu se sice uklízí, ale přesto bychom se neměli škaredit. Podle jedné lidové pověry by totiž zakaboněná tvář opakovala každou středu v roce. Oproti tomu ochota lidí pomoci potřebným je krásná a tak...

Zveme vás na nedělní procházku jménem všech, kteří ji absolvovali v loni a konstatovali, že letos jdeme zase. K vlastní organizaci jen tolik, že 17.4. v neděli po obědě ve 14:30 vyrazíme od hotelu. Trasu operativně určíme na místě, zatím vítězí trasa kolem mravenců do Bobrůvky a zpět. Protože měl Radešinský pivovar 13.dubna 6. narozeniny připravili...

Děkujeme všem za příspěvky, sbírku jsme uzavřeli s vybranou částkou 44100 Kč za kterou jsme nakoupili zdravotnický materiál a léky. Vše bylo dopraveno na Ukrajinu prostřednictvím sběrného místa v Novém Městě. Více na stránkách www.balonovyhotel.cz

Veselou formou se pokusím okomentovat starostovy útoky proti hasičům. Z jeho několika měsíčního působení ve sboru nám po něm zůstala asymetrická na míru ušitá uniforma, po jeho osočení s dalšími požadavky části hasičů na obec pak pachuť v ústech. Uniformu jsme zaplatili z peněz vydělaných sběrem šrotu a výdělkem z pouťových výletů. K zápisu ze...

Už víme

28.03.2022

V odpovědi na naši petici obec konstatuje, že 60% podepsaných není občany obce Radešín, jinak řečeno 40% místních nesouhlasí s postupem obce. Údajná povinnost zapisovat věcná břemena na cizí majetek jistě mohla být řešena v předstihu a třeba dohodu. Břemeno na loni vysázenou školka nedává smysl stejně tak jako pozemky pro obchvat Radešína. Břemeno...

Hasiči

21.03.2022

I když tento příspěvek zdánlivě patří do sekce HASIČI navazuje na nedávno publikovaný článek " Co jste hasiči co jste dělali " o pochybnostech zastupitelstva ve věci dobrovolné hasičské jednotky v obci. V přehledu činnosti za poslední volební období obecního zastupitelstva uvádíme pouze významné položky a celou řadu drobných akcí...

budu bojovat

03.03.2022

...nenechám zastrašit a nadále budu chránit práva obce Radešín řekl starosta Radek Chocholáč a zatnul pěst. Stoletá historie hotelu a myslím i obce nepamatuje takového bojovníka. Za čtyři roky dokázal rozdělit občany tak, že je otázkou jestli ještě někdy budou společně oslavovat jubilea, sejdou se na společné brigádě nebo se alespoň pozdraví....