Aktuality

 

Přejeme do Nového roku všem hodně štěstí, zdraví a doufáme, že v něm budeme mít o kousek lepší náladu než letos. Děkujeme všem za podporu a radujte se s námi ze života.

Radešín

30.11.2020

Příležitost rozvolnit špatnou náladu a ochutnat hořkost letošního Radešína jsme pro vás naplánovali na první možný termín 3. prosince od 17:00. Za dodržení všech hygienických pravidel se na vás po takové pauze těšíme s bezplatnou ochutnávkou a možností zavzpomínat na letošní léto kdy chmel zrál. Vítězové letních pivních soutěží mohou naplánovat...

Omluva

05.09.2020

Je určitě sympatické, že se ČSÚ omluvil bývalému starostovi p.Bartošovi za problémy způsobené zpochybněním vlastnictví vrtu a čističky. Bohužel však současné vedení obce jejich kroky nenásledovalo.

Tak tu máme další perličku, kontrola obecní úpravny vody z KHS nezjistila, žádné závady a konstatovala, že je vše v pořádku. Voda je nadále nepitná viz přiložený rozbor vody, kterou na hotelu odebrala firma Vodaservis a udělal Zdravotní ústav. Tak podobně jako ve vtipu operace se zdařila pacient podlehl. To si zaslouží pochvalu.

Mohlo by se zdát, že už nás ve sporu s obcí nemůže nic překvapit. Ale přesto po omezení dodávky vody pro hotel tu máme znehodnocení kvality vody ve sběrné studni, ze které čerpá hotel vodu pro vlastní úpravnu. Výsledkem je dvakrát chlorovaná voda kdy koncentrace chemie se mění podle toho jak prší protože obec dávkuje přímo do studny bez...

Již třetím rokem si vás dovolujeme pozvat 12.září na chmelobraní za Balónovým hotelem v Radešíně. Od 13:00 pro vás a vaše děti připravujeme zábavný program a drobné soutěže naopak očekáváme pomoc při sklizni letošní úrody chmele. Náš sládek Zdenek bude u rozvařeného piva Radešín netrpělivě čekat jak budeme šikovní. Pro všechny pomocníky bude...

Orbis pictus

24.08.2020

Začíná větou: Pojď synu a uč se maudřeti (později upraveno na Uč se moudrým býti). Žák dopovídá otázkou: Co to je moudrý? Toto vše musíš udělat, když ti starosta obce po třiceti letech odmítne poskytovat požární vodu. Teolog J.A.Komenský :-)

Pro zdokumentování vstupního tlaku vody na hotelu krátké video. Takový to pokles nastává v okamžiku režimu proplachu úpravny vody. Laicky řečeno filtry neplní svoji funkci a dochází k trvalému poškození Pyroloxové náplně. Mimo jejich provoz tlak nepoklesne pod 1 bar což alespoň ve spodních patrech hotelu stačí na umytí namydlené hlavy. :-)

Každoročně se konávaly poutní slavnosti v místních kostelích ve výroční den vysvěcení kostela (posvícení) nebo v den svátku patrona, jemuž je zasvěcen. K takovému místu se soustředil život i Radešína. I pro Balónový hotel je poutní slavnost jedním z nejfrekventovanějších období a v duchu křesťanských tradic snad čirou náhodou právě na něj bylo...

Asi ne úplně přesné označení článku, protože obec nikdy vlastníkem nebyla ale dokumentů kde se označují majiteli vzniklo za tu krátkou dobu nespočet, byla rozdána řada odměn protagonistům a osočeno celé bývalé vedení obce, že mi dovolili beztrestně okrádat obec svévolným čerpáním vody z vrtu. Jako perlička na závěr byla zredukování přípojky vody do...