Anketa

22.07.2019

Náhodou se mi do rukou dostala anketa pro občany Radešína s otázkami typu chcete ohňostroje na hotelu a zámku ANO-NE.  Problém nedostatečné kapacity ČOV jsem tam však nenalezl a tak od mého prosincového upozornění zastupitelstva na potřebu najít řešení pro další provoz se nic neděje. Snad jen fáma, že jsme zdražili poplatky obci a ty jak jsem zmínil na jiném místě se deset let prakticky neměnily. Pokud dojde letos ke změnám tak jen proto, že po všech prodělaných kontrolách bude celou řadu položek doložit oficiálními smlouvami a dřív preferovaný způsob řešení třeba sousedskou výpomocí již nebude možný.