Obecní gratulace

03.02.2022

     Jedním z dárečků obce hotelu ke 100 výročí jeho vzniku byla mimo jiné stížnost starosty Radka Chocoláče tajemníkovi městského úřadu v Novém Městě. Bez ohledu na to, že kauzu odpadů jsme řešili v roce 2020, původní smlouva na komunální odpad hotelu je z roku 2011 viz.příloha pak načasování na léto 2021 přispělo jistě k důstojné oslavě ze strany obce. 

vyjímám část ze starostova udání celé je k dispozici v příloze 

2. Přestupku dle ustanovení § 121 ods. 2 písmeno.o) zák.č. 541/2020 Sb., o odpadech, se společnost dle našeho názoru dopouští od 1.1.2021 dosud, neboť smlouvu s obcí Radešín uzavřenou nemá a nadále dochází k využívání systému obce. 

a doplňuji komunikaci z místostarostkou s doložením smluv

Od: "obec_Radešín" <obec.radesin@seznam.cz> Komu: milos@faster.cz Odesláno: 21.04.2020 13:31:36 

Předmět: likvidace tříděného komunálního odpaduVážený pane Škorpíku,pokud byste měl zájem nadále využívat zavedený systém obce o nakládání s komunálním odpadem, nabízíme Vám uzavření smlouvy mezi obcí Radešín a Balónovým hotelem. Cenu za zapojení do systému jsme stanovili na 7.000,-Kč /rok. Cena byla stanovena na základě nákladů pro obec za rok 2019, rozdělenou v poměru občané s trvalým pobytem + chaty : obsazenost hotelu udaná za rok 2019.Smlouvu zasíláme k nahlédnutí v příloze.

Pokud se rozhodnete zajistit likvidaci tříděného komunálního odpadu jiným způsobem v souladu se zákonem o odpadech, žádáme Vás o doložení uzavřené smlouvy s oprávněnou svozovou společností a to nejpozději do 15.5.2020.
S pozdravemJolana Tulisováobec Radešín


Od: "Balónový hotel a pivovar" <info@balonovyhotel.cz> Komu: obec.radesin@seznam.cz Odesláno: 29.05.2020 14:16:48 

Předmět: Smlouva o likvidaci odpadů
Dobrý den,
zasílám Smlouvu o likvidaci odpadů s TS služby s.r.o.
S pozdravem a přáním příjemného dne
Lucie ŠkorpíkováBalónový hotel s.r.o.Radešín 11592 55 BobrováTel.: +420 733 747 001