Bylo nebylo v Radešíně

20.02.2019

S novým zastupitelstvem zastupitelstvem jsme mohli získat pocit, že co bylo v Radešíně doposud, ať je to hospodaření obce nebo provozování čističky vše bylo špatně a tak máme první vlaštovku, jak je uvedeno v posledním zápisu zastupitelstva, návštěvu vodoprávního úřadu z Nového města 1. března, které jede revidovat platné povolení k vypouštění odpadních vod . Kdyby radní reagovali na moji prosincovou návštěvu zastupitelstva ve věci překračování povoleného objemu odpadních vod vypouštěného do ČOV mohli jsme společně celou situaci vyřešit. A tak nyní musíme doufat,že nenaplní slova paní místostarostky, že klíčové povolení nemáme. M.S.