Česle ve zkušebním provozu

Po dlouhém očekávání a drobných komplikacích provozujeme separaci mechanických nečistot  současně testujeme vzduchovou aeraci pro finální odstavení mechanických čeřičů. Další fotky doplníme.