Čistá voda pro Radešín

15.11.2019

Ať zní jakkoliv optimisticky zpráva z obecního webu, poslední informace již tak nevypadají, poplatek za vyšší čerpání z vrtu se dle informací z Vodoprávního úřadu platit bude. Voda z vrtu byla 10let dodávána do obce bezplatně a snad jen vyšší obsah manganu byl kaňkou na celém řešení. Investice do nákladného filtru předpokládám tento problém vyřešila. Nová situace kdy se musím zaregistrovat jako provozovatel vodovodu se všemi povinnostmi abych obci mohl dále dodávat vodu, s různými odbornými zástupci, pravidelnými vzorky, měřením a výkaznictvím celou věc pouze prodraží. 

S pozdravem budoucí provozovatel vodovodu Miloslav Škorpík