Dnes se podíváme zpátky do minulosti,

10.08.2019

jak to bylo s poplatky za ČOV od roku 2013 jak je uvedeno na obecním webu. V roce 2013 byly celkové náklady 169 280 Kč obec platila polovinu nákladů tedy cca 84 tisíc. V této ceně byla obsažena i velkoodběratelská cena el.energie, kterou nám vzali v roce 2016 . Vzhledem ke skutečnému zatížení ČOV byl následně nastaven poměr nákladů na 2/3 obec 1/3 hotel. To znamená, že i s maloobchodní cenou el. energie byly v roce 2018 náklady celkem 197 300 Kč a obec platila cca 130 tis. Kč. Jak bude vypadat budoucnost je otázkou kalkulace, ale již teď je jasné, že stávající částka bude vyšší o 180 tis. Kč za oficiální likvidaci čistírenských kalů.