Důstojná komunikace

05.05.2022

Tento příspěvěk bude jistě zařazen do kategorie štvavé propagandy, ale i Mirek Dušín by se jistě ohradil proti neúctě ke starším spoluobčanům. Zvláště pak, když je to ze strany místostarostky. Posuďte sami. Za sebe bych souhlasil s textem, že je smutné když se v obci začíná lhát dokonce i starostovi.