Estetika

30.06.2020

zvítězila, myšleno přesun kontejnerů od zastávky na parcelu k Uhlíkům před opravou kanalizace a šachet v obci. Rok staré kamerové záběry havarijního stavu částí kanalizace nepřesvědčila zastupitele o nutnosti oprav, současně je však možné, že tyto opravy bude již provádět nový vlastník kanalizace Svazek vodovodů a kanalizací . Fakt je pouze ten že ani nová ČOV nebude schopna fungovat na biologickém odpadu naředěném 150m3 balastních vod jako je to v současnosti se stávající ČOV. A tak můžeme pouze doufat, že se umoudří počasí.