Fantastické - 62m3

03.02.2020

Fantastické 9,1 je hodnocení od mezinárodního portálu Booking.com od stovek návštěvníků hotelu za 10 let provozování, nejlepší hotel ve své kategorii na Vysočině, tak bychom se nějak mohli pochválit v rámci Radešína když je období chválení. 

Původně jsem nechtěl reagovat na místní buletin vůbec ale jedno palčivé témata si to zaslouží. Z údajně opravené kanalizace a šachet proudí po drobném deštíku dvojnásobný nátok na čističku. Podobný objem jako v letech předchozích tehdy jsem však nebyli v drobnohledu Vodoprávního úřadu a tak se dá konstatovat, že výsledkem snažení zastupitelstva je jedna oplácaná stará šachta u Sojků a doporučení občanům aby nepouštěli dešťovku do splaškové kanalizace. Oproti tomu investice do zákazových značek  z Radešína udělala policejní vesnici a zviditelnila nás v celém kraji. Nevím co na kondici splaškové sítě řeknou zástupci svazku, který jí má přebírat ale za situace kdy je očekává rekonstrukce ČOV Žďár nad Sázavou za cca 200mil Kč se do oprav asi nepohrnou.  Pro dokumentaci graf průtoku červeně jsou vyznačeny srážky dnes kolem 8mm a průtok modře v 14 hod kolem 30m3 energeticky to znamená, že je potřeba provzdušnit 2x větší objem vody a 2x větší spotřeba el. energie. V 17 hod. 35m3. Ve 21 hod přes 45m3 srážky 9,5mm a finále půlnoc celkem 48m3 a srážek 9,6mm. O den později viz graf již více než 62m3.