Hasiči

21.03.2022

I když tento příspěvek zdánlivě patří do sekce HASIČI navazuje na nedávno publikovaný článek  " Co jste hasiči co jste dělali  " o pochybnostech zastupitelstva ve věci dobrovolné hasičské jednotky v obci. V přehledu činnosti za poslední volební období obecního zastupitelstva uvádíme pouze významné položky a celou řadu drobných akcí vůbec neevidujeme. Snad tento souhrn někomu pomůže v hledání odpovědi na spornou otázku o existence hasičů a těm ostatním co vidí Radešín pouze okny radnice poodhalí život v obci. 


Činnost SHD Radešín za rok 2021

Leden

 • Epidemiologická přestávka (COVID - 19)
 • Odevzdání hlášení a dalších dokumentů na OSH ZR

Únor

 • Epidemiologická přestávka (COVID - 19)

Březen

 • Epidemiologická přestávka (COVID - 19)

Duben

 • 16.4. schůze SDH (rozloučení s bratrem Františkem Benešem a další činnost)
 • 21.4. rozloučení s bratrem Františkem Benešem

Květen

 • Epidemiologická přestávka (COVID - 19)

Červen

 • 5.6. sběr železného šrotu (cca 11 000,- Kč), úklid zbrojnice a okolí
 • 12.6. pomoc bratru Karlu Havlíkovi, řezání a štípání dřeva

Červenec

 • 11.7. účast dvou členů pomoc na jižní Moravě
 • 24.7. tenisový turnaj
 • 31.7. schůze SDH (plán pouťového výletu)

Srpen

 • 14.8. pořádání pouťového výletu

Září

 • 11.9. ukončení prázdnin pod hotelem
 • 19.9. schůze starostů okrsku Bobrová

Říjen

 • 28.10. úklid hasičské zbrojnice a jejího okolí
 • 3.10. schůze starostů SDH okresu Žďár nad Sázavou

Listopad

 • 6.11. schůze SDH
 • 14.11. pomoc obci - hrabání listí

Prosinec

 • 18.12. výroční členská schůze

Činnost SHD Radešín za rok 2020

Leden

 • 12.1. účast velitele a starosty SDH na výroční okrskové schůzi v Bobrové

Únor

 • 22.2. kurz obsluhy motorových pil na CPS ve Žďáru nad Sázavou
 • Epidemiologická přestávka (COVID - 19)

Březen

 • Epidemiologická přestávka (COVID - 19)

Duben

 • Epidemiologická přestávka (COVID - 19)

Květen

 • 23.5. schůze SDH (informace a plán práce)

Červen

 • 6.6. Pomoc bratru Karlu Havlíkovi, řezání a štípání dřeva
 • 13.6. a 27.6. oprava oplocení sportovního areálu
 • 27.6. praktický výcvik OMP - kácení stromů, kurz ukončen

Červenec

 • 9.7. vydáno osvědčení obsluhovatelů motorových pil všem 5 účastníkům kurzu OMP
 • 10.7. schůze SDH (organizace pouťového výletu)

Srpen

 • 1.8. pořádání tenisového turnaje
 • 10.8. ukončil členství bratr Radek Chocholáč
 • 15.8. pouťový výlet a slavnostní mše svatá u příležitosti 85. výročí založení SDH Radešín
 • 21.8. Aktiv starostů a velitelů okrsku Bobrová (starosta i velitel svoji účast omluvili)
 • 30.8. Setkání starostů SDH okresu Žďár nad Sázavou

Září

 • 5.9.2020 oslava 85. výročí založení sboru, spojené také s oslavou 80. narozenin bratra Františka Beneše a také blahopřání k 60. narozeninám bratra Miroslava Trčky (ten se schůze nezúčastnil)
 • 12.9. oslava 60. narozenin bratra Dušana Trnky st.
 • 20.9. 1. setkání historických praporů okresu Žďár nad Sázavou v Novém Městě na Moravě (za SDH Radešín - Pulec Lubomír, Pulec Zbyněk ml.)

Říjen

Listopad

 • 14.11. brigáda, úklid okolí hasičské zbrojnice, hrabání listí
 • 15.11. výpomoc při zásahu u požáru za Radešínem směr Bobrůvka

Prosinec

 • 12.12. členská schůze (téma: výroční schůze 2020, spolupráce s obcí - řešení dohody o spolupráci)
 • Výroční valná hromada neproběhla z důvodu epidemiologické situace

Činnost SHD Radešín za rok 2019

Leden

 • 6.1. účast velitele a starosty SDH na výroční okrskové schůzi v Bobrové

Únor

Březen

 • 1.3. aktiv starostů a velitelů okrsku Bobrová (účast Vladimír Kutílek, starosta Zbyněk Pulec ml. se omluvil)
 • 16.3. členská schůze SDH (plán prací v 1. Pololetí)
 • 17.3. setkání delegátů SDH v Novém Městě na Moravě (celkem 244 delegátu z 256, v prosinci 2018 byl založen nový sbor Bystřice nad Pernštejnem II)
 • 30.3. příprava máje, sběr železného šrotu

Duben

 • 4.4. a 7.4. pomoc bratrovi Karlu Havlíkovi (řezání palivového dřeva)
 • 27.4. úklid coolny

Květen

 • 3.5. schůzka před soutěží v Radešínské Svratce (velitel Kutílek Vladimír)
 • 4.5. oslava 60. Narozenin bratra Zbyňka Pulce st.
 • 11.5. Okrsková soutěž v Radešínské Svratce

Červen

 • Od 14.6 do 25.6. probíhala výměna motoru na Garantu
 • 29.6. účast na svatbě bratra Jana Filipa i s GARANTEM poprvé v akci

Červenec

 • od července do pouti průběžné drobné dokončovací práce na GARANTU
 • 20.7. nohejbalový turnaj
 • 27.7. členská schůze - organizace pouťového výletu

Srpen

 • 3.8. tenisový turnaj
 • 16.8. příprava na pouťový výlet
 • 17.8. pouťový výlet, požehnání GARANT
 • 31.8. kácení máje

Září

 • 20.9. námětové cvičení Radešín
 • 21.9. brigáda na průjezdu Obecní úřad - sýpky (bourání starých základů)

Říjen

 • Betonování podlahy v průjezdu sýpky - coolna

Listopad

 • 10.11. Aktiv starostů okrsku Bobrová
 • 23.11. Hrabání listí

Prosinec

 • 14.12. stavění mantinelů pro kluziště a instalace osvětlení zrekonstruované garáže coolny
 • 21.12. Výroční valná hromada

Činnost SHD Radešín za rok 2018

Leden

 • 6.1. Výroční valná hromada sboru za rok 2017 (účast 20 členů, 3 chybí - Pulec Zbyněk st., Havlík Karel, Trčka Radim)
 • 21.1. Výroční valná hromada okrsku Bobrová za rok 2017 (Pulec Zbyněk ml., Kutílek Vladimír)

Únor

Březen

 • 9.3. aktiv starostů okrsku Bobrová (pátek 18:00)
 • 17.3. členská schůze (pohřeb paní Havlíkové a další)
 • 18.3. Setkání delegátů sborů okresu Žďár nad Sázavou, Nové Město na Moravě (Pulec Zbyněk ml., náhradník Bartoš Bohuslav), účast 100 % delegátů (255)
 • 24.3. příprava májky, úklid hasičské zbrojnice a údržba techniky
 • 30.3, 31.3. brigáda na Garant (rozebírání kovového odpadu)

Duben

 • 6.4. členská schůze
 • 20.4 Hasič III, Bobrová (Kutílek Vladimír, Jan Filip)
 • 28.4. školení členů SDH a zásahové jednotky
 • 30.4. stavění májky

Květen

 • 1.5. úklid hasičské zbrojnice
 • 4.5. členská schůze (organizace okrskové soutěže)
 • 5.5. řezání dřeva
 • 12.5. (účast - Pulec Zbyněk ml, Jan Filip, Neubauer Jaroslav), 19.5. (muži starší - celé družstvo, muži mladší účast 50 % Filip Jan, Pulec Zbyněk ml., Neubauer Jaroslav, Kutílek Vladimír), 25.5. - nácvik na okrskovou soutěž
 • 25.5. setkání rozhodčích a velitelů družstev před okrskovou soutěží
 • 26.5. setkání historických praporů Brno (Pulec Lubomír, Pulec Zbyněk ml., Škorpík Miloslav)

Červen

 • 1.6. příprava okrskové souteže
 • 2.6. pořádání okrskové soutěže, muži mladší 4. Místo z 7 družstev, čas útoku 69 s, nejlepší čas SDH Bobrová 61 s., 5 trestných na otázkách (Filip M.), družstvo: Kutílek Vladimír, Miroslav Filip, Staňa Martin, Jakub Chmelíček, Pulec Zbyněk ml., Filip Jan, Neubauer Jaroslav, Škorpík Miloslav)
 • Muži starší - 3. Místo ze 3 družstev
 • Setkání delegátů sborů v N.M.N.M. - organizace výměny členských průkazů

Červenec

 • 20.7. členská schůze
 • 21.7. tenisový turnaj

Srpen

 • 4.8. nohejbalový turnaj
 • 18.8. PYROCAR (Zbyněk Pulec st.)
 • 18.8. 2018 pouťový výlet

Září

 • 1.9. kácení máje
 • 14.9. Námětové cvičení v Dlouhém (Kutílek, Filip M. st., Škorpík, Bartoš, Pulec Z. ml., Neubauer)
 • 28.9. členská schůze

Říjen

 • Rozloučení s bratrem Janem Trčkou z Obyčtova (Pulec Lubomír, Pulec Zbyněk ml. A st.)
 • 6.10. 60. Narozeniny bratra Bohuslava Bartoše
 • 26.10. členská schůze
 • 27.10. sázení lípy u příležitosti 100. Výročí založení Československa
 • 31.10. účast starosty SDH na mimořádném setkání delegátů sborů (volba kandidáta na post starosty SH ČMS)

Listopad

 • 9.11. obec pořizuje elektrocentrálu
 • 24.11. úklid listí - pomoc obci

Prosinec

 • 29.12. 2018 Výroční valná hromada sboru