Informace o čističce a jejím rozvoji

31.10.2018

V souladu se závěry jednání s vodoprávním úřadem Nové Města na Moravě dojde v průběhu měsíce listopadu k osazení česel , které jsou součástí mechanického stupně čištění odpadních vod, bude přidán snímač průtoku pro řízení odlehčovací klapky v situacích kdy přitéká vyšší objem vody způsobený dešťovými srážkami. Dále pak bude instalován kalojem, zahušťovací nádrž o objemu 12m3 pro usazování aktivních kalů a jejich zpětné použití toto současně zajistí prodloužení doby průtoku čističkou o 24h a lepší výsledky čistícího procesu. M.S.