Kdo tě vede Radešíne

08.01.2020

Po přečtení posledního obecního příspěvku si musím položit otázku Kdo je to vedení obce? (podepsané jako autor). Pokud starostu informuji o skutečnosti, že náklady na ČOV budou nižší než v loňském roce, kdy realizovaná přestavba uspořila významně el. energii a oficiální vývozy kalů byly pouze tři a jsou součástí celkových nákladů, ne tedy nějaké samostatné faktury obci. Ano oficiální, protože po vodopádu udání a kontrol na ČOV nelze celou řadu věcí dělat na podání ruky. A tak při rekapitulaci setkání, které vedení obce udělalo s kde kým, je smutné konstatovat, že stávající ČOV ani její provozovatel jim za to nestál. I to je důvod, proč se dostávají moje příspěvky na svět touto cestou . Objem zakázky nové ČOV a prosperita budoucích provozovatelů je důležitější než obecní zájem. Pokud se na oficiálních stránkách obce objeví informace o 80,- Kč za 1m3, když skutečnost je cca 20,- Kč. Tak kde jinde hledat důvod? Každý nový provozovatel ČOV se bude muset především vyrovnat s problémem přítoku dešťových vod, které ani nová čistička nevyřeší (např. více než 50m3 nátok ze 3.ledna 2020). Bude znamenat dostavbu dělené kanalizační sítě a rekonstrukci té stávající. V této situaci neobstojí sebe modernější zařízení, možná jen bez všudy přítomných anonymů. 

Problematika vody pro Radešín není složitá na rozbor, všechny avizované řešení budou stát oproti současnosti pouze peníze a ty půjdou jen z kapes občanů. Pokud by měl smysl argument o různé kvalitě vody Ovčačky a vrtu neměl by pak smysl realizovaný filtr na Mangan. Kvalitu ovlivňuje především špatné dávkování chloru, kdy si lidé raději jezdí pro vodu do Pikárce.

Zveřejnění dopisu B. Bartoše byla moje iniciativa, protože ne všichni mají možnost roznášet oběžníky do určených schránek v Radešíně. Pokud se nemýlím, šel oficiálně poštou a proto si jistě zaslouží odpověď. Komentáře k dění jsou pouze mým názorem ne společnosti Faster s.r.o., kde pracuji. Přesto, že jsem součástí dění v obci, tak se snažím zachovat objektivitu. I když se to nemusí vždy podařit.

Miloslav Škorpík