Kvalita vody v Radešíně

31.01.2022

Rád bych okomentoval mé obcí často skloňované podněty na různé kontrolní orgány ve věci Radešín. Všechny se bez vyjímky týkají zhoršené kvality pitné vody po neschválených zásazích do obecní úpravny vody, které provedlo současné zastupitelstvo. Dle platného provozního řádu obecního vodovodu se historicky přidávala dezinfekční chemie přímo do výtlačného řádu obce čerpadlem podle skutečného odběru vody což garantovalo správnou koncentraci. Současné úpravy kdy se chemie dávkuje přímo do vodního zdroje - studny S2 (bývalé studny JZD), způsobuje naprosto neřízenou koncentraci kdy např. po čerpání vody obcí se chemie doplní a následné čerpání hotelu spotřebuje z S2 dříve upravenou vodu ve zdroji a pro následné čerpání vody do obce je tato již neupravena. Hotel přitom úpravu vody ve zdroji nevyžaduje, naopak, sám si vodu upravuje ve vlastní vodárně. Dávkování chemie do S2 tak nezohledňuje v rozporu s provozním řádem čerpání hotelu ani vlastní přítoky z Ovčačky nebo vrtu. Posoudit oprávněnost mých stížností můžete při dennodenním otevření kohoutku. Miloslav Škorpík

Injektor v S2
Injektor v S2