Letošní košt Radešína

24.11.2019

Jak asi musí být pro někoho hořký letošní ročník piva Radešín, když ještě ani není rozhodnuto o výstavbě nové ČOV ale už je rozhodnuto o tom, že pivovar se nepřipojí. Takto se zastupitelé rozhodují bez jakéhokoliv podkladu o škodlivosti pivovaru a to i přes výsledky několika kontrol, které dokumentují naprostou nezávadnost vypouštěných vod. V ČR existuje přes 400 minipivovarů, které jsou navrženy tak aby mohly odpadní vody vypouštět do kanalizační sítě a je asi nemyslitelné aby v centrech měst kde většinou stojí stála ještě speciální čistička. A tak obnovené pivní značky jak jsou na ně jinde hrdi např. v Novém městě a Žďáře nejsou v Radešíně vítány. Asi jsou naše piva moc hořká nebo moc oblíbená.