Lživé informace zastupitelstva

16.02.2019

Cituji zápis zastupitelstva ze 4.února 2019 :

Dále místostarostka oznámila, že dle sdělení vodoprávního úřadu ze dne 4.2.2019 provozovatel ČOV dosud nemá požadované dokumenty. Pro informaci Vodoprávní úřad rozhoduje o povolení k vypouštění odpadních vod.

Zápis České inspekce životního prostředí z května 2018 (ke stažení v příloze) konstatuje : Výše uvedené povolení k nakládání s vodami z roku 1983, které je doposud platné, vodoprávní úřad o žádosti z roku 2007 nerozhodl, tato skutečnost byla ověřena telefonicky dne 28.5.2018 u příslušného vodoprávního úřadu.

Osobně jsem 7.února 2019 vyrazil na vodoprávní úřad do Nového města aby tuto informaci dostal potvrzenou, tu stejnou skutečnost jsem ověřil i v Jihlavě na úseku vodního hospodářství. ČOV v Radešíně má platné povolení k nakládání s odpadními vodami. Proč zpochybňuje nové zastupitelstvo pro obec tak důležitý dokument nechápu ale na to si musí udělat každý občan názor sám. M.S.