Mediální masáž

24.08.2019

Po přečtení posledního obecního článku na téma ČOV si dovolím reagovat. Opravdu se po změně zastupitelstva nejen změnilo stočné ale zde malá rekapitulace:

Prvním úkonem po volbách bylo dosažení přerušení prací na odstavném parkovišti za hotelem i když pozemek nepatřil obci a přesto, že obec zatěžovali parkováním návštěvníci hotelu.

Následovala moje žádost o účast na prosincové schůzi zastupitelstva ve věci čistírny odpadních vod, zde jsem poprvé nabídl obci provozování nebo nutnou intenzifikaci čistírny. Reakce se dostavila zanedlouho v neproplacení faktury za rok 2018 i přesto byla nižší než v 2017 a celá řada iniciativ jako to, že jsem nevlastnil živnostenský list, povolení k vypouštění, hlášení poškozeného plotu, smradu a hluku. Netvrdím, že všechny byly směrovány ze strany zastupitelstva, některé byly anonymy ale úřady se jimi musely zabývat. 

Vodoprávní úřad posléze konstatoval nedostatečnou kapacitu čističky a celá věc se dostala pod drobnohled různých institucí. Pokud dnes někdo tvrdí, že by chtěl likvidovat čistírenské kaly jako dřív, pan starosta o mém záměru tento vývoz zlegalizovat věděl a o podpisu smlouvy s Radešínskou Svratkou  jsem ho informoval. Rozumím tomu, že by situace kdyby mně udělované pokuty plnily obecní pokladnou mohla někomu vyhovovat ale tohle riziko nechci podstupovat pro stávající zastupitelstvo. Desetiletá spolupráce při provozování ČOV je minulostí. Komunikace a konfrontace přes Web a datové schránky nahradila osobní setkání a sousedskou pomoc.

A tak lze pouze s politováním konstatovat, že od prosincové schůzky se již žádná další nekonala a obec mě bez ohledu na čistící schopnosti čističky poslala pouze obecnou dohodu na rok 2020 a místo třeba slibovaných úprav kanalizačních šachet raději investovala do zákazových značek kolem hotelu. Nemyslím si, že by případná dohoda byla zárukou proplacení faktury za další období, když se mi na několika místech nepodařila vysvětlit skutečnost, že s vyšší zátěží ČOV souvisí i větší spotřeba el. energie. Prokázat skutečný nátok z obce a nebo spotřebu el. energie by se stejně nepodařilo obhájit.

Poslední iniciativou hotelu je snaha o stavbu čistírny, která by sloužila pouze pro něj , třeba právě pro průkaznější kalkulaci nákladů. V tomto okamžiku je vybrán dodavatel a k vlastní realizaci by mohlo dojít bezprostředně po nové roce 2020.