Ministerstvo zemědělství

07.08.2022

Dalšího významného úspěchu dosáhl starosta Radešína na Ministerstvu zemědělství v Praze, když toto na jeho podnět zrušilo povolení k provozování místní ČOV. Bez ohledu  na skutečnost, že se podařilo v loňském roce uzavřít dohodu na čištění odpadních vod z obce tak dál pokračuje speciální operace (slovo válka je zakázané) 

rozhodlo o odvolání Obce Radešín, IČ 00599727, Radešín 58, 592 55 Radešín ze dne 8.5.2022, proti rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, č.j. KUJI 39032/2022 ze dne 3.5.2022, kterým krajský úřad vydal povolení k provozování kanalizace a čistírny odpadních vod pro Balónový hotel s.r.o., IČO: 292 60 396, Bobrůvka 100, 592 55 Bobrová, kde vlastníkem majetku je Ing. Miloslav Škorpík, Radešín 26, 592 55 Bobrová, dle ustanovení § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu takto:

rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, č.j, KUJI 39032/2022 ze dne 3.5.2022 se ruší a věc se vrací k novému projednání.

Na provoz čističky to samozřejmě nemá žádný vliv a tak budeme pracovat trochu v ilegalitě ale na to jsme konec konců za poslední roky zvyklí. Krásné nedělní ráno z Radešína. 

 P.S. Přikládám kompletní znění rozsudku aby někdo nebyl na pochybách jestli si náhodou neděláme po ránu legraci nebo jestli se dokonce nejedná o fake news.