Moje jubileum s ČOV

07.02.2019

Když jsem v roce 2010 převzal ČOV byla součástí dokumentace složka podnětů všímavých občanů většinou nepodepsaných. Ty první řešil před revolucí ještě výbor lidové kontroly, ty další pak vodoprávní úřady na různých úrovních, inspekce životního prostředí a pod. Prostě tradice je tradice a ani jeden však nezpochybnil právo k vypouštění odpadních vod. To přišlo až nyní, tentokrát s kulatým razítkem obce Radešín a podpisem. Doposud byla snaha o udržení provozu ČOV i ze strany obce, ale doba se mění. M.S.