Mzdové listy

11.02.2019

Dostal jsem od obce požadavek na předložení mzdových listů a výkazů práce prováděných na ČOV. Velkou část v historii údržby zajišťovali bratři Pálkové odměna byla 100Kč hrubého za den a činnost dle provozního řádu, takto nízká odměna plus práce mimo tento rozsah, které se neúčtovaly (především v podání Boži) dávaly předpoklad rozumné částce za stočné. Částka se za 10 let nezměnila a tak čekávaný nástup profesionální v firmy v roce 2019 může tuto situaci významně změnit. M.S.