"Ne" druhé čističce

15.09.2022

Tento slogan není jediným naším důvodem ke kandidatuře, a proto ho doplňujeme symbolem rovnováhy. Vyjadřuje naši nevoli a současně oceňuje to co se již v tak malé obci podařilo. Naším myšlenkou je potřeba spojovat a ne rozdělovat, tak aby byl Radešín, opět vzorem pro okolí, jako tomu bývalo v minulosti. V tomto duchu navrhujeme následující kroky :

V oblasti čištění odpadních vod

- zrušení převodu obecní kanalizace do majetku svazku

- zrušení plánu investice do nové ČOV (vyjímku lze zvážit při 100% dotaci)

- obnovit principy údržby a rozdělení nákladů jak byly nastaveny za "Statistiky"

- nezadlužovat obci v budoucnu projekty s nejistou návratností

Výstavba a rozvoj 

- využití vodního zdroje v Jamčici - stavba vodojemu na nejvyšším bodě,  zaokruhování vody v obci pro zvýšení kvality

- zřízení stavebních míst v prostoru bývalé "produčky" revitalizace pozemku za využití dotací

- dosadba líp v místech původních alejí např. kolem Pivovarského rybníku

 - pokračovat v opravách chodníku v rámci dotačních programů

- u stávajících chodníků zajistit bezbarierový přístup

- v obci zavést jednoduchý orientační systém, případně tabule s historickými fakty - dotace

- zvážit sběrné místa na více místech v obci ne však v plném osazení

- úpravit Územní plán obce ke spokojenosti občanů i s ohledem na budoucí rozvoj obce

Administrativa a vztahy

- stabilizovat a prohloubit vztahy s sousedícími institucemi - lesy, rybáři, zemědělci,okolními vesnicemi a pod.

- podporovat občanské skupiny v obci, jako dobrovolné hasiče, občany v důchodovém věku, věřící

- při řešení sousedských a jiných sporů tyto řešit v rámci obce

- zodpovědně rozhodovat a případně omezit prodej obecních pozemků s vyjímkou rozvoje obce a občanské výstavby

- o všech udáních a podnětech orgánům rozhodovat v rámci celého zastupitelstva

- organizovat pravidelnou údržbu a zajištění pořádku,trávy,košů a sněhu, využívat prvořadě občany obce

Informace a web (omezení přístupu do diskrétních oblastí pomocí přihlašovacích údajů,jména,hesla)

- rozšířit obecní web o právní okénko kde budou vedeny všechny spory obce a případná udání

- rozšířit obecní web o úplné informace z průběhů obecní komunikace s občany

- zvýšit informační hodnotu obecního webu o portál občana kde by bylo možno shlédnout stav vlastních závazků či pohledávek

- pro rozhodování v širším plénu obce využívat uzavřený systém dotazníků přístupný pouze občanům

- informovat o práci zastupitelstva i méně formálně pro rozhodování používat nástroje el.komunikace

- zpřehlednit dopravní značení omezit nutný počet dopravních značek

- zklidnění dopravy v rámci obce na příjezdu z Bobrové (radar nebo šikana)

Volný čas

- sestavovat společně se všemi obecními složkami celoroční plán akcí 

- sportovní aktivity i zařízení koncentrovat výhradě v zámeckém parku

- zvážit pořádání koncertu nebo pod. aktivity na pouťovou neděli, zajistit kolotoče, větší propagaci

- obnovit myšlenku společných brigád hlavně na zvelebení obce

- propagovat cyklostezku do Bobrové

Občanské výhody

- stravování pro důchodce v obci ve spolupráci s hotelem do 80 Kč, možnost odnosu případně konzumace na hotelu dle domluvy

- náhrada bankomatu možností vybrat z karet na terminálu v hotelu v pracovní době

- zvýšení poplatků za pronájem sýpek cizím zájemcům

- vyřešit s provozovatelem dopravy využití autobusové zastávky pro všechny směry

- snížit cenovou hladinu pro vodné a stočné, revidovat kalkulace a údržbu

- udržovat pravidla nočního klidu v prostoru hotelu i zámku, na sýpky vydávat vyjímky s uvážením

Děkujeme