Není nutno není nutno aby...

26.03.2020

V této těžké době jako  podporu popsala obecní zastupitelka požadavky na informace ve firmě Ekokom v souvislosti s tříděním hotelového skla do kontejneru u zastávky. Vývoz kontejneru se děje pravidelně bez ohledu na to jak je naplněn, zpětně za sklo dostává obec peníze.  

následně jsme obdrželi tento mail plný pochopení :

Od: obec_Radešín <obec.radesin@seznam.cz>
Komu: milos@faster.cz
Datum: 24. 3. 2020 14:21:12
Předmět: odpad

Vážený pane Škorpíku,

na kopii potvrzení o legálním předání vašeho stavebního odpadu budu čekat max. do 30.3.2020.

Dále Vás upozorňuji, že převážení odpadu do jiné obce není ze zákona možné (ale váš stavební bordel před OÚ Bobrůvka byste možná navézt mohl - aby z vás také něco měli). Jste povinen mít svoje kontejnery na papír, plasty a sklo, jste povinen mít uzavřenou smlouvu se svozovou firmou na svoz VŠECH těchto komodit a jste povinen vést evidenci o odevzdaných odpadech. Pakliže to neděláte, budete mít zřejmě další problém, neboť se to objeví v centrální evidenci (v hlášení za obec za rok 2019 jsme uvedli, že obec nemá uzavřenou smlouvu s žádným podnikatelským subjektem v obci).

S pozdravem a přáním hezkého dne

Jolana Tulisová

S ohledem na skutečnost, že nejsme jediným podnikajícím subjektem v obci a nikdo nemá smlouvu s obcí uzavřenou rádi načerpáme vaše zkušenosti se sklem.