Omezování vlastnických práv

09.02.2022

Od začátku letošního roku začala obec Radešín zapisovat občanům svoje předkupní právo do listů vlastnictví na Katastru nemovitosti ve Žďáře/S. Jako důvod tentokrát uvádí ,,Územní plán obce", tzv. plán jedné rodiny. A to i za situace, kdy je rozporován u nadřízených orgánů i soudů. Nemůžeme nečinně přihlížet, i když se to tentokrát nedotklo našeho majetku. Dáváme všem, kteří nesouhlasí s těmito praktikami možnost vyslovit svůj nesouhlas v petici, která bude od zítřejšího dne tj. 10.2. dostupná u provozní v Balónovém hotelu. Název podpisové petice zní: NESOUHLAS S OMEZOVÁNÍM VLASTNICKÝCH PRÁV V OBCI RADEŠÍN. Petici následně předáme zastupitelstvu obce. Rodina Škorpíkova. 

Uvítáme samozřejmě stanoviska resp. podpisy i přespolních. 

Nahlížení do katastru nemovitostí Platnost dat k 09.02.2022 12:00

Číslo řízení: V-440/2022

Pracoviště: Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou
Datum přijetí: 26.01.2022 15:56
Stav řízení: Obeslání účastníků řízení
Správní poplatek: Uhrazen

Řízení se týká nemovitostí v k.ú. Radešín nad Bobrůvkou (737551)

Účastníci řízení

Jméno Typ
Česká republika Povinný
Lauerová Věra Povinný
Lesy České republiky, s.p. Povinný
Ing. Michal Jaroslav Povinný
Obec Radešín Navrhovatel
Obec Radešín Oprávněný
Státní pozemkový úřad Povinný

Běží 20denní lhůta, během které nesmí katastrální úřad povolit vklad (§ 18 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb.). Tato lhůta skončí 16.02.2022.

Provedené operace

Operace Datum
ZaplombováníVyznačena plomba u nemovitostí, která znamená, že práva k nemovitosti jsou dotčena změnou. 26.01.2022
Založení řízeníZahájeno řízení o povolení vkladu práva do katastru nemovitostí. 26.01.2022
Informace o vyznačení plombyNásledující den po odeslání informace o zaplombování začíná běžet lhůta 20 dnů, během které nesmí katastrální úřad povolit vklad. 26.01.2022

Předměty řízení

Typ předmětu řízení
Předkupní právo

Seznam nemovitostí, ke kterým byl v rámci řízení zapsán cenový údaj

Podrobnější informace o průběhu řízení Vám sdělí pouze Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou. Uživatelská podpora těmito informacemi nedisponuje.

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 09.02.2022 12:00.

© 2004 - 2022 Český úřad zeměměřický a katastrální

Jeden z dotčených pozemků u lihovaru
Jeden z dotčených pozemků u lihovaru