Omluva

05.09.2020

Je určitě sympatické, že se ČSÚ omluvil bývalému starostovi p.Bartošovi za problémy způsobené zpochybněním vlastnictví vrtu a čističky.  Bohužel však současné vedení obce jejich kroky nenásledovalo.

-------- Původní zpráva --------Předmět: Re: Vrtaná studna Radešín 

Odesílatel: Lucie Kvačková <lucie.kvackova@czso.cz>
Komu: bartos.boh@seznam.cz
Kopie:
Dobrý den pane Bartoši,
v návaznosti na Váš e-mail si dovoluji Vás informovat, že po opětovné důkladné analýze dostupných podkladů ČSÚ dospěl k závěru, že vrtaná studna S3 na pozemku parc. č. 185/23 a čistička odpadních vod na pozemku parc. č. 185/18, vše v kat. území Radešín nad Bobrůvkou, obci Radešín, byly předmětem převodu vlastnického práva na základě kupní smlouvy ze dne 25. 11. 2010 a jsou tak ve vlastnictví Ing. Miloslava Škorpíka. Za vzniklá nedorozumění se tímto omlouvám.
Přeji příjemný den Mgr. Lucie Kvačková vedoucí oddělení právních služeb Český statistický úřad tel.: 274 054 022 e-mail: lucie.kvackova@czso.cz


>>> "bartos.boh@seznam.cz" <bartos.boh@seznam.cz> 30.8.2020 19:22 >>>
Dobrý den paní Kvačková V příloze Vám zasílám souhlasné prohlášení ohledně vlastnictví vrtané studny v Radešíně, podepsané dne 11.8. 2020 Vaším předsedou Ing. Markem Rojíčkem. Z důvodu toho, že dřívějším Vaším unáhleným vyjádřením, které jste poskytla naší místostarostce obce, jste přivodila nepravdivé nařčení našeho bývalého vedení obce, které jsem Vám již dříve zaslal, od Vás nyní očekávám zaslání nového Vašeho vyjádření pro obec Radešín, Ing.Miloše Škorpíka a pro mne.
Všichni jsme omylní, ale je důležité umět chybu napravit.
S pozdravem Bartoš Bohuslav