Orbis pictus

24.08.2020

Začíná větou: Pojď synu a uč se maudřeti (později upraveno na Uč se moudrým býti). Žák dopovídá otázkou: Co to je moudrý?  Toto vše musíš udělat, když ti starosta obce po třiceti letech odmítne poskytovat požární vodu. Teolog J.A.Komenský :-)