Parkoviště pod Pivovarským rybníkem

15.11.2018

Začali jsme přípravnými pracemi na výstavbu odstavné plochy za Pivovarským rybníkem, prvním krokem bylo zatrubnění potoku pod rybníkem, hrubým srovnáním terénu. Dalším krokem bude v týdnu od 19.11.2018 zhutnění podloží a navezení lomového kamene. Celou akci zajišťuje firma Tulis ze Zvole.