Petice

10.02.2022

Dle čl.. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů

,,NESOUHLAS S OMEZOVÁNÍM VLASTNICKÝCH PRÁV V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ RADEŠÍN NAD BOBRŮVKOU"

My, níže podepsaní občané prostřednictvím této petice žádáme, aby zastupitelstvo obce Radešín upustilo od svého záměru vyznačovat předkupní právo na nemovitostech  jiných vlastníků nyní i v budoucnosti, a to i včetně dalších zásahů do soukromého majetku jako je vyvlastnění a pod a tyto záležitosti řešilo dohodou.

Petiční výbor:

Ing. Miloslav Škorpík, Radešín 26, 592 55 Radešín

Lucie Škorpíková, Radešín 26, 592 55 Radešín

Vladimír Kutílek, Radešín 46, 592 55 Radešín

Petiční výbor zastupuje Ing. Miloslav Škorpík. Petici sestavil Ing. Miloslav Škorpík

Petiční archy budou připraveny k podpisu od 11:00 na Balónovém hotelu a k dispozici pro případné terénní dobrovolníky pro návštěvu občanů v jejich bydlišti.