Už víme

28.03.2022

V odpovědi na naši petici obec konstatuje, že 60% podepsaných není občany obce Radešín, jinak řečeno 40% místních nesouhlasí s postupem obce. Údajná povinnost zapisovat věcná břemena na cizí majetek jistě mohla být řešena v předstihu a třeba dohodu. Břemeno na loni vysázenou školka nedává smysl stejně tak jako pozemky pro obchvat Radešína. Břemeno na stavbu č.32, kterou mám pronajatou od státu raději nebudu komentovat. Přesto, že tato petice nedosáhla svého cíle, upozornila na stav věcí veřejných v obci a argumentace, že právo je zřízeno VE PROSPĚCH OBČANŮ RADEŠÍNA bych doplnil "pro některé trochu vice". Věřím, že další petice např. proti vyvlastňování pozemků ve prospěch obecních komunikací bude mít větší úspěch a nebo se mezitím vrátí do obce ztracená pohoda a slušnost.

znění celé odpovědi obce