Poplatky

15.11.2019

Je otázkou jestli se podobnými články k poplatkům dá zlepšit mediální obraz obce a upozornit na ostražitost zastupitelů. U poplatků kde největším problémem je nevybírání poplatků od dětí a důchodců, dám příklad z roku 2018 tak jak byl s paní místostarostou zrevidován v lednu 2019, ubytovaných dospělých 2277  což uvádí správně, doplacených počet pobytů na celkový počet 5107 již neuvádí, přesto, že částka byla obci obratem uhrazena. Pokud pak bude publikovat naši obsazenost dospělými pak by měla porovnávat opět s podobnými daty kraje. V současné době jsou poplatky vybírány od všech návštěvníků Radešína a jejich zvýšení třeba u dětí na pětinásobek dává předpoklad optimistickým zprávám o novém chodníku. Za fotografování aut hostů hotelu, již obdržela pochvalu zastupitelstva a tak bych pro tuto činnost snad jen doporučil viditelné označení veřejného činitele aby nedocházelo k pochybám kdo celou akci organizuje. Ještě drobná informace k účtování poplatku obci, ten se přičítá k částce za pobyt zvlášť bez DPH, pokud jsme ho dětem neúčtovali tak nám nemohl zůstat v kapse. Pokud někdo uvádí, že jsme neodvedli poplatky za 2013,14 měl by současně uvést, že jsme upozornili na náš přeplatek z období 2010-2015 ve výší 24312 Kč. Atd.