Příprava Garanta na odvoz k renovaci

13.03.2018

převoz uskutečněn 17.3.2018 na firmu ZDAR, a.s.