Osmé přikázání

19.09.2022

Je poctivé zviditelnit i program posledního sdružení snad jen s dovětkem , že údaje jako např. učtovaných 80Kč za kubík na čističce svědčí o  rostoucí nervozitě. 

Shrňme si , k čemu nás osvobozuje osmé Boží přikázání, takto:
"Nemusíš se zaplétat do lží, abys zakryl své slabosti, abys pošpinil bližního, aby ses vyhnul povinnosti:
Lhaní je namáhavé, plodí nedůvěru. Nakonec ti nebude nikdo věřit.
Žij raději v upřímnosti. Tvůj Bůh je Pravda. Drž se ho a budeš také důvěryhodný!"