Retestace GARANTA

16.05.2020

Kontrola technické způsobilosti v KTK