Rozděleni

06.08.2022

Při hledání názvu pro nově uvařené pivo jsem zabrousil do historie obce na obecním webu mimochodem velmi dobře zpracované a dočetl jsem se následující raději zkopíruji v plném znění:

Do voleb v roce 2018 kandidovalo nově i sdružení občanů nespokojených s neprůhlednou vazbou mezí obcí a majitelem hotelu. V důsledku nového složení zastupitelstva krátce po volbách dne 4.2. 2019 rezignoval dlouholetý starosta Bohuslav Bartoš a s ním několik zastupitelů. Starostou byl nově zvolen dne 14.3.2019 Ing. Radek Chocholáč a místostarostkou Mgr.Jolana Tulisová, zastupitelstvo po doplnění o náhradníky pracovalo v 6 členech. Po celé volební období nové vedení narovnávalo vztahy mezi obcí a hotelem nejen v oblasti ekonomické. Zároveň do obce "vtrhla" moderní elektronická média, kdy brněnská firma Faster s.r.o. si zřídila web radesin.cz, na kterém majitel hotelu p.Škorpík jako odpověď na nové poměry začal komentovat život v obci sérií kontroverzních článků převážně zaměřených na práci nového zastupitelstva. Do této aktivity se zapojila část občanů sympatizujících s hoteliérem včetně bývalého starosty a došlo k rozdělení obce na dva tábory, což ovlivnilo atmosféru v obci na mnoho let. Nové vedení obce po celé období řešilo spory mezi obcí a majitelem hotelu ohledně úhrad nákladů a vlastnictví zařízení vodohospodářské infrastruktury, plnění daňových povinností vůči obci a další jiné participace hotelu na rozpočtu obce.

Pokud byly vazby hotelu s obcí pro někoho neprůhledné tak snad jen proto, že žádné nebyly. Jediná spolupráce probíhala na údržbě čističky, kde nás starosta Boža Bartoš zasvětil do provozu, osobně pak měnil řetězy, podílel se na čištění a vyvážení. Jeho skutečný význam pro obec jsem však pochopil až nyní při rekapitulaci minulého volebního období, ze kterého odstoupil jako vítěz voleb s dalšími zvolenými kandidáty a to i paradoxně kandidáty opozice. Jestli je k tomu vedly neprůhledné vztahy s hotelem nevím ale opravdu tehdy vznikly dva tábory, ke kterým se postupem času přidávali hasiči a další. Za prezentací současného stavu jako výsledku konfliktu mezi hotelem a obcí vidím snahu skrýt skutečný stav věcí jako je rozprodej obecního majetku, obecní zakázky a další manipulace skoro výhradně ve prospěch současných zastupitelů a jejich příbuzných, tedy členů jednoho z táborů. Použitím zmíněných el. médií jsme se snažili na tyto praktiky poukázat a snad daly nahlédnout na pravou podstatu problému. A tak klobouk dolů bývalému starostovi, který dokázal udržet pohodu a soudržnost v obci kde ve skutečnosti existovaly zájmové skupiny již od roku 1946 a zase budu citovat obecní web :

V průběhu března 1946 proběhlo přidělování půdy a některých budov drobným příjemcům z obce. Pro tento účel byla určena asi polovina zemědělské půdy, druhá polovina byla ponechána bývalým zaměstnancům velkostatku, kteří chtěli vytvořit zemědělské výrobní družstvo a převzít všechny budovy. Rozdělování půdy bylo v obci bouřlivé, parcelace byla provázena vášnivými schůzemi a hádkami. Přesto nakonec proběhla úspěšně a do 28.3.1946 bylo přiděleno 64ha půdy a parcelace byla ukončena. Někteří občané příděl nezaplatili a půda zůstala v majetku státu.

Nyní když už je prakticky dorozděleno by snad mohlo nastat období klidu a tak buďme společně optimisty mimochodem nové pivo se bude jmenovat Max Düre jako vzpomínka na významnou osobu v historií Radešína.