Příběh jednoho saka

30.03.2022

Veselou formou se pokusím okomentovat starostovy útoky proti hasičům. Z jeho několika měsíčního působení ve sboru nám po něm zůstala asymetrická na míru ušitá uniforma, po jeho osočení s dalšími požadavky části hasičů na obec pak pachuť v ústech. Uniformu jsme zaplatili z peněz vydělaných sběrem šrotu a výdělkem z pouťových výletů. K zápisu ze zastupitelstva z 9.3.2022 pouze doplním, že hasiče zastupuje
Ing. Zbyněk Pulec a pro svoji činnost jsme v minulosti žádnou smlouvu nepotřebovali, stejně tak jako jsme nemuseli vyzývat starosty k účasti na výročních schůzích. Požadovaný rozpis nákladů na hasičku jako např. spotřeba plynu dle plynoměru k nám nikdy nedorazila. Obec je zřizovatelem SDH a je jen na rozhodnutí zastupitelstva jestli nás bude evidovat jako neplatiče. Naposledy snad jen to, že v hasičce jsme si vždy topili dřevem.