Schůze nového zastupitelstva

02.11.2018

Místo konání: Obec Radešín- místnost obecního úřadu, Radešín č.p.58 Doba konání: 2.l1. 2018 od 18.00. Další informace a program v příloze.