Silniční správní orgán v Radešíně

31.01.2022

"Co by jsme neudělali pro občany" a tak asi vznikl v Radešíně nový orgán, který si vzal za úkol vymítit jakoukoliv stopu po Balónovém hotelu. Rád bych zdůraznil pasáže kdy jeho vedoucí je také znechucena tvrdostí zákona. A dost již slov začtěte se sami

- Původní e-mail ----------
Od: obec_Radešín <obec.radesin@seznam.cz>
Komu: rohackova.misa@seznam.cz
Datum: 25. 10. 2021 18:48:47
Předmět: Re: reklama na plotě
Ahoj Míšo,jak jsme se domluvily, zjišťovala jsem další podrobnosti ohledně umístění reklamní plochy v ochranném pásmu komunikace. Bohužel jsem zjistila, co jsem ani nechtěla vědět. Vše najdeš v zákoně 13/1997 Sb. Je tam uvedeno, že ty, jako vlastník nemovitosti musíš požádat silniční správní orgán (to je Obecní úřad Radešín) o povolení umístění této reklamy. Tak prosím napiš oficiální žádost, protože dále je uvedeno, že: (kopíruji)

(10) Silniční správní úřad je povinen do sedmi dnů ode dne, kdy se dozvěděl o zřízení nebo existenci reklamního zařízení umístěného na dálnici, silnici nebo místní komunikaci nebo na silničním pomocném pozemku bez povolení ke zvláštnímu užívání vydaného příslušným silničním správním úřadem, vyzvat vlastníka reklamního zařízení k jeho odstranění. Vlastník reklamního zařízení je povinen reklamní zařízení neprodleně, nejdéle do pěti pracovních dnů po doručení výzvy příslušného silničního správního úřadu odstranit. Neučiní-li tak, je silniční správní úřad povinen reklamu do 15 pracovních dnů zakrýt a následně zajistit odstranění a likvidaci reklamního zařízení na náklady vlastníka tohoto zařízení. Odstranění reklamního zařízení a jeho likvidace bude provedeno bez ohledu na skutečnost, zda reklamní zařízení bylo povoleno stavebním úřadem.5)

Je tam i že se tam nesmí umisťovat jakékoliv jiné překážky, které by snižovaly rozhled (živý plot, drobné stavby, atd).

Tak prosím, ať to dáme rychle do pořádku.

Pro info můžeš volat panu Štefáčkovi z dopravního inspektorátu ve .

Ahoj

Jolana Tulisová

obec Radešín

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A jak to všechno dopadlo? Poslala se oficiální žádost paní Tulisové o umístění reklamy ve čtvrtek odpoledne a ta byla v neděli odpoledne zamítnuta. Předpokládám celým zastupitelstvem a bylo nařízeno její odstranění.  Zhruba ve stejné době vydal dopravní inspektorát ve Žďáře souhlasné stanovisko s umístěním reklam. Tak a vyznej se v tom občane, jistě se však můžeme těšit na vznik další roztodivných orgánů.