Splašková kanalizace versus dešťová

20.05.2019

Malá aktualizace z dnešního dne 22.5.2019 při současných srážkách byla denní kapacita čističky překročena v 9:15 hod a celkový nátok byl 55 513 litrů.

Pro občany, kteří mají zaústěnou dešťovou kanalizaci do splaškové znázorňuji v grafu vliv dnešního ranního deště kdy spadlo asi  6mm srážek. Pro ty kterým se nechce odčítat z grafu tak normální přítok ČOV je 1 m3 za hodinu, dnešní ranní byl víc než 2 m3 což odpovídá dennímu přítoku 48 m3. Modrá křivka jsou srážky, červená celkový průtok.