Spotřeba vody hotelu a O2 čističky

31.10.2018

K dnešnímu dni byly přidány grafy spotřeby vody hotelu a obsah O2 v ČOV. Grafy spotřeby vody jsou v litrech O2 je mg/l u kyslíku je optimální hodnota mezi 1-2mg/l jeho kolísání je způsobeno především spotřebou aktivních kalů, které jsou bohužel při větších deštích vyplavovány zvýšeným přítokem do čističky. Toto bude již v listopadu řešit snímač přítoku a odlehčovací klapka. Grafy jsouk dispozici v kapitole Obecní voda přístup vám bude umožněn po odeslání vašeho požadavku. M.S.