Tajenka

05.02.2020

Na otázku z článku Kdo tě vede Radešíne? Malá nápověda ze dne 2. 10. 2019, kdy na Vodoprávní úřad v Novém Městě přišlo z obecního mailu Radešína zamítnutí rozšíření čističky viz. příloha..Samotné zastupitelstvo moji žádost řešilo na tzv. interním jednání  o dva měsíce později 28. 11. 2019, tedy v době, kdy již bylo rozhodnuto. Na můj dotaz starostovi jsem dostal odpověď mailem  "Já jsem nic neodmítl. Co ti napsal pan Tulis je jeho názor na věc a požadoval také součinnost projektantů. Souhlasím, že neměl psát z obecního e-mailu. " Jestli starosta podobný názor napsal k předchozímu vyjádření i do Nového Města nevím. Ať si každý udělá představu o tom, jak vznikají klíčová rozhodnutí v obci.

------ Přeposlaná zpráva ------

Od: "obec_Radešín" <obec.radesin@seznam.cz>

Komu: milos@faster.cz

Kopie: irena.poulova@meu.nmnm.cz

Odesláno: 02.10.2019 20:46:05

Předmět: Re: souhlas s umístěním ČOV

Vážený pane inženýre,
v současné době připravujeme technické řešení nové ČOV pro obec a popř. i hotel a zároveň jednáme o podmínkách vstupu do Svazku vak Ždársko, které bude prostřednictvím VAS a.s. provádět v měsíci 10-11/2019 monitoring stavu kanalizace. Z tohoto důvodu nemůžeme v současné době dát kladné vyjádření k umístěním další ČOV na našem pozemku, abychom si nezablokovali v budoucnu technické řešení pro kanalizaci obce.
Podle informací by měla Vámi navrhovaná ČOV být vyčleněna pro hotel, je tedy vhodné ji umístit na pozemcích ve vlastnictví hotelu a mohla by tím i sloužit trvale pro hotel, pokud byste se rozhodl na obecní ČOV nepřipojit.
O Vámi navržené variantě jsme schopni rozhodnout až na základě konzultace se zástupci VAS a.s. a projektantem obecní ČOV. V místě stávající ČOV budeme pravděpodobně muset vybudovat čerpací jímku s přečerpáváním na novou ČOV.
Pokud by se jednalo o dočasné zařízení i tak je nutné, aby projektant navrhl takové řešení, které neomezí obec při budování kanalizace a zařízení nové ČOV obce. Předpokládáme, že tato věc by se mohla vyjasnit v 1.pol.roku 2020.

Ing.Zdeněk Tulismobil: 602732422

--
obec Radešín