Vodoměr

08.08.2020

Tak obecní bizár pokračuje, ale dnes poprvé se souhlasem představitelů obce v čele se starostou Radkem Chocholáčem, proto se budu držet faktů. V pondělí ráno 3.8.2020 obec přerušila dodávku vody do hotelu, která přerušovaně trvala do 14:30 bez ohledu na skutečnost, že je plná sezona.  Dva dopisy, ve kterých jsem vyjádřil svůj nesouhlas nezabránili obci zredukovat hotelovou přípojku na světlost vodoměrem DN40, což odpovídá okamžitému průtoku 5,5l za sekundu. V požárně technické dokumentaci hotelu je přípojka dimenzována na DN80 u studny zredukovaná na PE63 nejen kvůli osazeným hydrantům ale např. i 40 toaletám a 34 sprchám. Z přiloženého výpočtu vyplývá, že okamžitá spotřeba hotelu může být 17 l/s. Pokud budu počítat, že se hosté nebudou sprchovat v době, kdy budou aktivní hydranty tak POUZE 13l za sekundu. A protože to měl být příspěvek faktů závěr nechávám na Vás.