Výroční pouť a výpadky vody

14.08.2020

Každoročně se konávaly poutní slavnosti v místních kostelích ve výroční den vysvěcení kostela (posvícení) nebo v den svátku patrona, jemuž je zasvěcen. K takovému místu se soustředil život i Radešína. I pro Balónový hotel je poutní slavnost jedním z nejfrekventovanějších období a v duchu křesťanských tradic snad čirou náhodou právě na něj bylo nasměrováno omezení vody ze strany obce. Těžko pochopitelná situace pro hosty, kterým se samozřejmě za celou záležitost omlouváme ale i pro místní obyvatele. 

Pokud starosta obce Radek Chocholáč  specifikuje ve smlouvě dimenzi připojení DN50, které je ve skutečnosti DN80 zredukováné na PE63  a následně osazené vodoměrem obce DN40 , navrhne 30 připojených osob pro hotel, který má 76 lůžek a velkou restauraci do které sám chodí a zná její návštěvnost a v závěru doplní, že vodu si máme načerpat sami a zaplatit dle obecního sazebníku. Pak je třeba se opravdu zamyslet jestli je cílem vedení obce hotel se staletou historii uzavřít. I přesto všem návštěvníkům Radešína přejeme příjemné prožití svátečních dnů.   

Na obrázku je vidět litinová přípojka hotelu DN80 nad ní je trubka, kterou je zredukován přivod do studny S2 PPR trubka 63 x 8,6 mm a to vše obec zredukovala na DN40. Tak malou trubku jsme na hotelu bohužel neměli a tak na fotografii není. Na takovéto průřezy namontují vodoměr DN40.