Výzva

23.02.2022

Dnes byla na podnět obce zahájena kontrola likvidace bioodpadu v lese za ČOV Radešín, provádí ji Inspekce životního prostředí z Havlíčkova Brodu a stav skládky můžete posoudit sami z fotografií. Protože se neprokázalo vlastnictví jabloní hotelem okruh podezření se rozšířil na blízké okolí. Vzhledem k závažnosti situace žádame občany, kteří se podíleli na vzniku skládky aby kontaktovali příslušné úřady aby jsme nemuseli předkládat záběry z kamer umístěných na objektu ČOV. Obec v současnosti distribuuje kompostéry, které splní stejnou úlohu.