Co nás čeká podle Zákona č. 254/2001 Sb., 

04.03.2019

Česká inspekce životního prostředí se stává správcem poplatků za ČOV v Radešíně, nově je bude vybírat prostřednictvím Celní správy. Budou to především poplatky za znečištění vypouštěných odpadních vod - CHSK a znečištění vypouštěných odpadních vod - nerozpuštěné látky.