Zápis z jednání VÚNM 1.března 2019 v příloze

04.03.2019

Pro vysvětlení stávající povolení má ČOV na 5000m3 ročně, to nám po zjištění skutečnosti zvedli na 9000m3 a k tomu přidali dalších 9000m3 na balastní vody. Tímto objemem jsme se dostali do placené skupiny. Za této situace mi obec nabídla, že zaplatí rok 2018 za ČOV když slevím 30 tis.Kč to není dohoda o narovnání vztahů ale o jejich ohnutí.