Zdravíme nové zastupitelstvo

02.11.2018

Tímto bychom rádi popřáli novému zastupitelstvu v čele s Bohuslavem Bartošem a Jolanou Tulisovou do nového volebního období hodně úspěchů a schopnost naplnit volební programy ke spokojenosti všech občanů Radešína.