Životnost a funkce ČOV

31.10.2019

Často se skloňuje pojem životnost ČOV, laicky je každá biologická čistička nádrž, která je rozdělená na dvě části aktivační a dosazovací. Jediné co podléhá zubu času jsou aktivní věci jako čerpadla, sondy a pod. ty budou stárnout stejně na nové i staré čističce. Velikost nádrže určuje počet tzv. EO ekvivalentních občanů což u stávající je dáno posudkem z letošního roku na 96 v součtu pro obec i hotel. Rozšíření stávající čističky obec neodsouhlasila bez ohledu na to, že nebyla spojena s žádnou investicí a tak nezbývá nic jiného než se těšit na novou čističku.    https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cist%C3%ADrna_odpadn%C3%ADch_vod