A opět čistička

11.11.2019

Je třeba přijmout rozhodnutí starosty i přesto, že udělat tak závažný krok bez obecního zastupitelstva, kdy pochyby o technickém řešení jsou založeny na nedůvěře k firmě, která čističky dodává po celé Evropě a to samozřejmě se všemi zárukami a garancemi vyvolává minimálně pochyby. Celý projekt byl uvažován jako dodávka hotového zařízení tak jak si může kdokoliv z nás objednat, jen dopředu určí počet obyvatel a to si i při naší neodbornost za obec a hotel dokážeme udělat. Byl samozřejmě projednán s vodoprávním úřadem a obcí na jednání 10.září 2019 i s uvedením konkrétního typu a výrobce. Prvním předpokladem zahájení vodoprávního řízení je však souhlas obce pro umístění takového zařízení následně výrobce zpracuje podle skutečného stavu dokumentaci pro připojení.

Otázkou druhou je co bude se stávající čističkou jestliže se na jejím místě obec uvažuje s přečerpávací stanicí, která sama osobě bude dražší než celé zvýšení kapacity stávající ČOV a to řeší jen dopravu splašků do projektované ČOV za obcí. Požadovaný souhlas v našem případě se týkal 6m2 v prostoru stávající ČOV, uvnitř oplocení. Otázku zmiňuji protože nesouhlas s připojením hotelu do nové ČOV za obcí jsme již obdrželi.

A tak nezbývá než dodat, že celá aktivita se zvýšením kapacity ČOV vychází z posledního jednání s Vodoprávním úřadem, byla podložena doporučením oslovených odborníků a měla být podmínkou pro povolení k vypouštění pro příští rok . Na zmíněném jednání se obec mimo jiné zavázala zajistit měření objemu splaškových vod natékajících do stávající ČOV a to především pro objektivní vyúčtování služeb čističky a vysvětlením rozdílu měřených vod na ČOV a evidovaného stočného za obec. Termíny pro hotel i obec byly do 31.12.2019 a bude jistě zajímavé sledovat zdůvodnění proč i tento úkol nebyl splněn, když dokument stvrdil svým podpisem starosta.

Za spřátelený web Miloslav Škorpík  

A jako příloha zápis ze zmíněného jednání