Vzpomínáme :-)

Převzal jsem otázku používanou bratrem Mírou, posuďte sami. Takovou společnost máme na našem pozemku každé ráno již delší dobu. Dnes shodou okolností dorazila ještě kontrola z vodoprávního úřadu na podnět občanů. S přáním pěkného dne M.S.

Pro ty, kteří si ještě nestihli vyfotit zpevněnou plochu za hotelem nabízíme ke stažení pár fotek :-)

Noční klid

29.04.2019

Pro zajímavost přikládám komunikaci o tom jak je někdy těžké udržovat noční klid, konkrétně minulou sobotu a to od p.Gregorové a následně naši reakci.

Včerejší výpadek ČOV a měření průtoku způsobily stavební práce na zpevnění plochy za hrází rybníka. Po upozornění všímavých občanů jsem data ze 16.4.2019 vymazal současně jsme provedli operativní diskuzi na místě proč nefunguje čistička a proto bych vás rád pozval na exkurzi do zázemí pivovaru kde údajně vznikají těžké průmyslové odpady. Termín ani...

Osvěta

10.04.2019

Tak nevím jestli občané Radešína dobře pochopili osvětu o povolených látkách vypouštěných do kanalizace ale doposud někdo vypouštěl saponáty a odmašťovadla mezi půlnocí a třetí hodinou ráno, nyní se objevují tyto látky i v dopoledních hodinách.Podotýkám, že hotel má samostatnou jímku na odpady tohoto typu. M.S.

Deset let jsem jsem vnímal čerpání vody z vrtu a Ovčačky jako řešení se kterým přišli předchozí majitelé hotelu a obecní radní a které zajistilo dostatek vody v Radešíně i v obdobích kdy okolní obce vyhlašovaly nouzový stav. Po posledních komunálních volbách a zjištění některých zastupitelů, že vše doposud uskutečněno bylo špatně a po obdržení...

a drže se haškových pravidel a jmenovitě bodu 3. okomentuji toto až zítra 1. Těš a raduj se Jestliže se nám samým nedostalo nic radostného a nemáme-li sami ani malou, ani velkou radost, nalezneme pěknou náhradu v radosti jiných, abychom se nezapomněli těšit.Odtáhnou-li nás do průjezdu a dají svěrací kazajku, musíme se tvářit co nejpřívětivěji,...

Pro lepší orientaci v objemu vypouštěných balastních vod jsem založil proměnou balastní vody, která vyjadřuje vztah = ( vypouštěné vody ČOV - (čerpaná obecní voda + čerpaná hotelová voda)). Tato položka je vyjádřena v grafu a představuje objem vody z cizích zdrojů.M.S.

"Poslušně hlásím, pane lajtnant, že ta voda měla vopravdu železitou příchuť. V Kamýku nad Vltavou jeden hostinskej dělal pro svý letní hosty železitou vodu takovým způsobem, že do studny házel starý podkovy." Protože si vážím vaší přízně soudě dle návštěvnosti vracím se ještě k problému zvýšeného obsahu železa ve vodě jak ho vnímal Josef Hašek....

Už jsem měl tu čest již jednou popřát na tomto místě novým členům zastupitelstva, jistě to nebylo jednoduché rozhodnutí přijmout uvolněné posty za současné situace a tak bych zde mohl citovat p. Benešovou jejíž názory všichni znáte a snad se vám je podaří v budoucnu naplnit. Hodně zdaru!

Česká inspekce životního prostředí se stává správcem poplatků za ČOV v Radešíně, nově je bude vybírat prostřednictvím Celní správy. Budou to především poplatky za znečištění vypouštěných odpadních vod - CHSK a znečištění vypouštěných odpadních vod - nerozpuštěné látky.

Pro vysvětlení stávající povolení má ČOV na 5000m3 ročně, to nám po zjištění skutečnosti zvedli na 9000m3 a k tomu přidali dalších 9000m3 na balastní vody. Tímto objemem jsme se dostali do placené skupiny. Za této situace mi obec nabídla, že zaplatí rok 2018 za ČOV když slevím 30 tis.Kč to není dohoda o narovnání vztahů ale o jejich ohnutí....

Radešín a my

02.03.2019

Očekával jsem, že se po kontrole vodoprávního úřadu dostaví nějaké zadostiučinění z faktu, že hotel má vše v pořádku ale převážily opačné pocity. Deset let strávených v obci ze mne udělalo částečně radešíňáka a předepsaná opatření obci šáhnou hlouběji do peněženek všem. Myslím, že jsou situace kdyby lidé měli přestat tvrdit, že bylo dřív vše špatně...

S novým zastupitelstvem zastupitelstvem jsme mohli získat pocit, že co bylo v Radešíně doposud, ať je to hospodaření obce nebo provozování čističky vše bylo špatně a tak máme první vlaštovku, jak je uvedeno v posledním zápisu zastupitelstva, návštěvu vodoprávního úřadu z Nového města 1. března, které jede revidovat platné povolení k vypouštění...

Pro ty, kteří mě měli obavy jestli jsou obecní splašky v povolaných rukou přikládám živnostenský list. Ke stažení v příloze. Činnost 43 je vyznačena 15.2.2019 je to živnost volná a tak ji může vykonávat kdokoliv kdo má registrovanou živnost volnou. Nic se nepovoluje jen vyznačuje. Doplňuji po dotazu V. Tulise.

na přiložených fotografiích je zřetelně vidět stav ČOV v letních měsících nebo nyní při tání sněhu, aerátor kesener a aerační elementy nejsou schopny prokysličit přicházející vodu a tak mimo max. spotřeby el. energie jsou navíc odplaveny aktivní kaly, nutné k provozu ČOV.

Mzdové listy

11.02.2019

Dostal jsem od obce požadavek na předložení mzdových listů a výkazů práce prováděných na ČOV. Velkou část v historii údržby zajišťovali bratři Pálkové odměna byla 100Kč hrubého za den a činnost dle provozního řádu, takto nízká odměna plus práce mimo tento rozsah, které se neúčtovaly (především v podání Boži) dávaly předpoklad rozumné částce za...

Když jsem v roce 2010 převzal ČOV byla součástí dokumentace složka podnětů všímavých občanů většinou nepodepsaných. Ty první řešil před revolucí ještě výbor lidové kontroly, ty další pak vodoprávní úřady na různých úrovních, inspekce životního prostředí a pod. Prostě tradice je tradice a ani jeden však nezpochybnil právo k vypouštění odpadních vod....

Dobrý den, původně jsem se chtěl podělit o dojmy z působení nového zastupitelstva ale jsou jistě momenty kdy musí jít nářky stranou. A tak si dovolím pouze konstatovat, že současnou rezignací Boži Bartoše po čtyřiceti letech v komunální politice končí jedno období mimořádného nasazení a přístupu jimž dokázal strhnout i ostatní a které nám okolí...

Protože oněměl mail: obec.radesin@seznam.cz rád bych situaci ohledně ČOV zprostředkoval prostřednictvím tohoto webu. Poslední mail z 25.ledna 2019

Jak bylo slíbeno je čistička od nového roku ve zkušebním provozu a aeračními elementy. Mimo snížené hlučnosti je zajímavá spotřeba el. energie, která klesla několikanásobně a je vyjádřená v grafu čistička O2. Protože již jde sledovat výsledky za 3 měsíce upravil jsem intervaly, pokud budete chtít detail,součet maxima a pod. využijte horní lišty....

Rok 2019

31.12.2018

Hodně zdraví, štestí, pohody v roce 2019

Po dlouhém očekávání a drobných komplikacích provozujeme separaci mechanických nečistot současně testujeme vzduchovou aeraci pro finální odstavení mechanických čeřičů. Další fotky doplníme.

Byly spuštěny obecní stránky https://www.obecradesin.cz kde lze najít všechny důležité informace o dění v obci, důležité kontakty a pod. Jako důležitou informaci přejímáme rozsvícení vánočního stromu 1.prosince 2018 v 17:00 u hasičky.

Pro změnu pozitivní informace o instalaci dmychadel a aeračních elementů v čističce jako náhrada za současný mechanický způsob okysličování aktivační nádrže. Výsledkem bude menší hlučnost,spotřeba el.energie a menší nároky na údržbu. Zařízení bude zprovozněno v nejbližších dnech.

Přes veškerou snahu vyřešit dopravní situaci v Radešíně ještě před zimou jsme vzhledem k novým okolnostem zastavili veškeré práce na zpevnění ploch. Do zimy bude pouze zabezpečen výtok rybníka aby zde nedošlo k úrazu.